Anmeld et farligt produkt

Hvis du har mistanke om, at et produkt er farligt, kan du altid oprette en anmeldelse hos Sikkerhedsstyrelsen. Vi undersøger produktet og vurderer om produktet er farligt og skal fjernes fra butikkerne.

Hvad er et farligt produkt?

Et farligt produkt kan være mange ting: et stykke legetøj, der falder fra hinanden og frigiver smådele. En mobiloplader, der overopheder og bryder i brand. Eller en robotplæneklipper, der har løse knive.

Du kan se videoen her under, hvor Lone fortæller hvad et farligt produkt er.

Du får også at vide, hvem der har ansvaret for produkterne, hvad vores rolle er og hvad du skal gøre, hvis du har et produkt, som du mistænker for at være farligt.

Hvad sker der efter anmeldelse af et eventuelt farligt produkt?

Efter vi har modtaget din anmeldelse, vurderer vi, om der er grundlag for at starte en sag.

Ved behandling af en sag, kontakter Sikkerhedsstyrelsen den konkrete erhvervsdrivende for at få flere oplysninger om produktet. Som regel udtager vi også eksemplarer af produktet til en intern undersøgelse og eventuelt til en test hos et akkrediteret testlaboratorium.

Alt efter hvilke oplysninger og eventuelle testresultater, der kommer i den enkelte sag, har Sikkerhedsstyrelsen forskellige handlemuligheder.

Viser det sig, at produktet er farligt, vil vi for eksempel kunne påbyde virksomheden at stoppe salget, kalde produktet tilbage fra forbrugerne eller på anden vis udbedre fejlen. 

Den pågældende virksomhed kan også beslutte at tilbagetrække produktet frivilligt eller på anden måde afhjælpe faren. En sag vil også kunne blive afsluttet på baggrund af den interne undersøgelse og testen hos testlaboratoriet, hvis der viser sig, at produktet ikke udgør en fare.

Det skal understreges, at du som anmelder ikke kan forvente at blive orienteret yderligere i sagen. Det er, fordi du som anmelder som udgangspunkt ikke er part i sagen. Vi opfordrer dig til at følge med på vores hjemmeside sik.dk, da farlige produkter løbende offentliggøres her.