Anmeld et farligt produkt

Hvis du har mistanke om, at et produkt er farligt, kan du altid henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen. Vi vil så afgøre, om produktet er farligt. Det kan nemlig også være, at produktet er slidt, eller at det bliver brugt forkert.

Anmeld et farligt produkt

Når du møder et farligt produkt, er det vigtigt, at du anmelder det til os. Kun sådan kan vi få fjernet produktet fra hylderne, før andre kommer til skade.

Sådan anmelder du et farligt produkt

  • Du henvender dig pr. telefon på 33 73 20 00, via formular (ved byggevarer) eller pr. e-mail til sik@sik.dk.
  • Herefter aftaler du med os, om du skal indsende produktet. Dine omkostninger vil i givet fald blive dækket. I enkelte tilfælde er der også mulighed for, at vi kan afhente dit produkt.
  • Vi skal have mulighed for at vende tilbage til dig eller den forretning, som produktet er købt i. Det er derfor vigtigt, at du oplyser os dit navn og dine kontaktoplysninger.

Hvad er et farligt produkt?

Et farligt produkt kan være mange ting: et stykke legetøj, der falder fra hinanden og frigiver smådele. En mobiloplader, der overopheder og bryder i brand. Eller en robotplæneklipper, der har løse knive.

Du kan se videoen her under, hvor Lone fortæller hvad et farligt produkt er.

Du får også at vide, hvem der har ansvaret for produkterne, hvad vores rolle er og hvad du skal gøre, hvis du har et produkt, som du mistænker for at være farligt.

Hvad sker der efter anmeldelse af et eventuelt farligt produkt?

Efter vi har modtaget din anmeldelse, vurderer vi, om der er grundlag for at starte en sag.

Ved behandling af en sag, kontakter Sikkerhedsstyrelsen den konkrete erhvervsdrivende for at få flere oplysninger om produktet. Som regel udtager vi også eksemplarer af produktet til en intern undersøgelse og eventuelt til en test hos et akkrediteret testlaboratorium.

Alt efter hvilke oplysninger og eventuelle testresultater, der kommer i den enkelte sag, har Sikkerhedsstyrelsen forskellige handlemuligheder.

Viser det sig, at produktet er farligt, vil vi for eksempel kunne påbyde virksomheden at stoppe salget, kalde produktet tilbage fra forbrugerne eller på anden vis udbedre fejlen. 

Den pågældende virksomhed kan også beslutte at tilbagetrække produktet frivilligt eller på anden måde afhjælpe faren. En sag vil også kunne blive afsluttet på baggrund af den interne undersøgelse og testen hos testlaboratoriet, hvis der viser sig, at produktet ikke udgør en fare.

Det skal understreges, at du som anmelder ikke kan forvente at blive orienteret yderligere i sagen. Det er, fordi du som anmelder som udgangspunkt ikke er part i sagen. Vi opfordrer dig til at følge med på vores hjemmeside sik.dk, da farlige produkter løbende offentliggøres her.