Vejledninger
(13)
Her finder du vejledninger om certificering, akkreditering, bemyndigede organer m.m.
Vejledning for måling og vægt
Sådan sikrer du, at din vægt er lovlig
Som vægtejer har du ansvaret for, at din vægt anvendes til det formål, som den er egnet til, og at vægten overholder mærkningskravene og brugstolerancen, så hverken du eller forbrugeren bliver snydt.
Reverifikation af flerdimensionelle måleinstrumenter
Delingen på flerdimensionelle måleinstrumenter er med tiden blevet mindre, hvilket har gjort det udfordrende at overholde kravene til testkasser der bruges ved reverifikation af instrumentet.
Sådan reverificeres målesystemer til andre væsker end vand
Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug
Her kan du finde vejledning for egenkontrol og brug af din ikke-automatiske vægt (NAWI)
Vejledning for egenkontrol af elmålere i drift
Her kan du finde måleteknisk vejledning til egenkontrol af elmålere i drift.
Vejledning for egenkontrol af gasmålere i drift
Her kan du finde måleteknisk vejledning til egenkontrol af gasmålere i drift.
Kravene ved fjernaflæsning af forbrugsmålere
Egenkontrol af koldt- og varmtvandsmålere i drift
Her kan du finde måleteknisk vejledning til egenkontrol af koldt- og varmtvandsmålere i drift.
Egenkontrol for varmeenergimålere og fjernvarmemålere i drift
Her kan du finde måleteknisk vejledning om egenkontrol for varmeenergimålere og fjernvarmemålere i drift.
Varmefordelingsmålere
Den 1. juli 2018 trådte 2 nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere i kraft.
Legal måling og vejning (legal metrologi)
Metrologi er læren om måling og vægt.
Akkrediterede virksomheder – målere og målesystemer
Danak akkrediterer virksomheder til at foretage verifikation af målere og målesystemer omfattet af Sikkerhedsstyrelsens regler.
MID-certifikaterer
(1)
Typegodkendelser
(42)
Her finder du regler for og typegodkendelser af vægte og målere.
Oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser på metrologiområdet
Fjernvarmemålere TS 27.01 001- TS 27.01 020: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 021- TS 27.01 040: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 041- TS 27.01 060: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 061- TS 27.01 080: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 081- TS 27.01 099: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 101 - TS 27.01 120: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 121 - TS 27.01 140: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-70c - IV-16: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-122cs - IV-78c: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-164 - IV-127cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-185cs - IV-165cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-209cs - IV-186: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-244cs - IV-210cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-280 - IV-245cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-303 - IV-282cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-329cs - IV-304cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-370 - IV-330: Nationale og EØF typegodkendelser
Elmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 141 - TS 27.01 162: Nationale og EØF typegodkendelser
Længdemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Vandmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Maskemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Flerdimensionale måleinstrumenter: Nationale og EØF typegodkendelser
Transportbåndsvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Dosérvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Beholdervægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til vejning af køretøjer i bevægelse: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til totaliserende vejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til enkeltvejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Måleanlæg på tankbiler baseret på niveaumåling: Nationale og EØF typegodkendelser
Kontrolvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Ikke-automatiske vægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Spiritusmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Gasretursystemer: Nationale og EØF typegodkendelser
Volumengasmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Masseflowmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Koldtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
CNG måleanlæg: Nationale og EØF typegodkendelser
Køleenergimålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmefordelingsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser