Oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser på metrologiområdet

Her kan du finde en oversigt og links til typegodkendelsesattester på målere og vægte.

Varmefordelingsmålere

CNG-måleanlæg

Varmtvandsmålere

Koldtvandsmålere

Køleenergimålere

Masseflowmålere

Volumengasmålere

Gasretursystemer

Spiritusmålere

Ikke-automatiske vægte

Kontrolvægte

Måleanlæg på tankbiler baseret på niveaumåling

Vægte til enkeltvejning

Vægte til vejning af køretøjer i bevægelse

Beholdervægte

Dosérvægte

Transportbåndsvægte

Flerdimensionale måleinstrumenter

Maskemålere

Vandmålere

Længdemålere

Elmålere

Målesystemer til væsker

Fjernvarmemålere