Vægte og målere (metrologi)

Love og regler
(43)
Her finder du regler for og typegodkendelser af vægte og målere.
Regler og vejledning for måling, vægt og e-mærkning
Oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser på metrologiområdet
Fjernvarmemålere TS 27.01 001- TS 27.01 020: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 021- TS 27.01 040: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 041- TS 27.01 060: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 061- TS 27.01 080: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 081- TS 27.01 099: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 101 - TS 27.01 120: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 121 - TS 27.01 140: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-70c - IV-16: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-122cs - IV-78c: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-164 - IV-127cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-185cs - IV-165cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-209cs - IV-186: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-244cs - IV-210cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-280 - IV-245cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-303 - IV-282cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-329cs - IV-304cs: Nationale og EØF typegodkendelser
Målesystemer til væsker IV-370 - IV-330: Nationale og EØF typegodkendelser
Elmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Fjernvarmemålere TS 27.01 141 - TS 27.01 162: Nationale og EØF typegodkendelser
Længdemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Vandmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Maskemålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Flerdimensionale måleinstrumenter: Nationale og EØF typegodkendelser
Transportbåndsvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Dosérvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Beholdervægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til vejning af køretøjer i bevægelse: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til totaliserende vejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Vægte til enkeltvejning: Nationale og EØF typegodkendelser
Måleanlæg på tankbiler baseret på niveaumåling: Nationale og EØF typegodkendelser
Kontrolvægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Ikke-automatiske vægte: Nationale og EØF typegodkendelser
Spiritusmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Gasretursystemer: Nationale og EØF typegodkendelser
Volumengasmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Masseflowmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Koldtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmtvandsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser
CNG måleanlæg: Nationale og EØF typegodkendelser
Køleenergimålere: Nationale og EØF typegodkendelser
Varmefordelingsmålere: Nationale og EØF typegodkendelser