Regler og bekendtgørelser for måling og vægt

Her finder du links til love, bekendtgørelser, der gælder for legale målere og vægte.

Vil du sætte dig ind i reglerne for legale målere og vægte, finder du her links til de love og bekendtgørelser, som man skal overholde i Danmark.

Du finder også en stribe vejledninger, som i et mere dagligdagssprog forklarer, hvad man skal gøre for at leve op til reglerne.

Bekendtgørelser om meterkonventionen

Nedenfor finder du links til:

Bendtgørelse nr. 97 om Meterkonventionen af 20.05.1875 med ændringer af 06.10.1921.

Bekendtgørelse nr. 98 om ændringer af Meterkonventionen. (26.03.23)

Bekendtgørelse  nr. 866 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder. (11/05/2021)

Bekendtgørelser om måleinstrumenter

Nedenfor finder du links til:

Bekendtgørelse nr. 582 : Bkg. om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 583: Bkg. om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 593: Bkg. om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 545 : Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere (28.05.2018). Gældende. 

Bekendtgørelse nr. 1178 : Bkg. om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (06.11.14). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 549 : Bkg. om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (01.06.2016 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 774 : Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (01.06.2022 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 543 : Bkg. om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 546 : Bkg. om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelser om vægte

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 773: Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

Bekendtgørelse nr. 591: Bkg. om anvendelse af ikke-automatiske vægte (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 592: Bkg. om anvendelse af automatiske vægte (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 774: Bkg om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (01.06.2022 ). Gældende.

Bekendtgørelser om OIML, EØF-typegodkendelse og -verifikation

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 28 : Bkg. om oprettelse af en international organisation for retslig metrologi (OIML). (17.03.65)

Bekendtgørelse nr. 1139 : Bkg. om EØF-typegodkendelse og -verifikation. (15.12.03) med senere ændringer.

Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder

Bekendtgørelse nr. 866 af 11.05.2021 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder.

Bekendtgørelser om ophævelse

Nedenfor finder du links til bekendtgørelser om ophævelse af en række regelsæt inden for metrologi.