Produktloven: Samme krav til produktet – nye muligheder for kontrol og sanktioner

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for mange af de produkter, som Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer. Loven giver styrelsen nye muligheder for at kontrollere produkter. Loven gør det også muligt at sanktionere hårdere, når kravene til produkterne og de erhvervsdrivende ikke bliver fulgt. Loven ændrer dog ikke på de krav, der er til produktet.

For at styrke beskyttelsen af forbrugerne og øge produktsikkerheden har Folketinget vedtaget Lov om produkter og markedsovervågning. Loven giver Sikkerhedsstyrelsen flere muligheder for kontrol og sanktioner, når styrelsen finder ulovlige produkter.

Loven stiller ikke yderligere krav til produkterne. Kravene til produkter finder du i bekendtgørelser og standarder, der knytter sig til produktet.

Hvis du fabrikerer eller sælger et produkt, skal du altså både følge regelsættet for produkt-typen og Lov om produkter og markedsovervågning.

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for disse produkter

 • Generelle forbrugerprodukter, der ikke er omfattet af andre regler
 • Aerosoler
 • Elektrisk materiel
 • Elektrisk materiel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 1.
 • Elevatorer
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Gasapparater
 • Gasmateriel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 2.
 • Lattergas
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
 • Personlige værnemidler
 • Produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter
 • Simple trykbeholdere
 • Tovbaneanlæg
 • Transportabelt trykbærende udstyr
 • Trykbærende udstyr