Alderskontrol med salg af alkohol

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at danske butikker overholder aldersgrænserne for salg af alkohol. For nogle produkter er aldersgrænsen 16 år, for andre 18 år. Kontrollen udføres på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som er dem, der kan vejlede om reglerne.

Om reglerne

Hvis du er forhandler af alkohol, skal du overholde reglerne i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. Det er regler, der gælder for både fysiske og online salgssteder.
Reglerne hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som også kan vejlede om reglerne.

Sådan er reglerne

  • Drikkevarer med 1,2 procent alkohol eller derover må ikke sælges til personer under 16 år
  • Ved online salg af drikkevarer med 1,2 til 16,5 procent alkohol skal forhandleren kræve, at kunden tilkendegiver at være fyldt 16 år, inden salget gennemføres
  • Drikkevarer med 16,5 procent alkohol eller derover må ikke sælges til personer under 18 år
  • Ved online salg af drikkevarer over 16,5 procent alkohol skal forhandleren kræve, at kunden tilkendegiver at være fyldt 18 år, inden salget gennemføres
  • Ved fysiske salgssteder skal der kræves gyldig billedlegitimation, hvis en sælger er i tvivl, om en kunde er gammel nok til lovligt at købe alkohol
  • Butikker skal skilte med, at salg af alkoholholdige drikkevarer kræver billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl, om kunden opfylder lovens aldersgrænser

Kontrol med reglerne

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at forbuddet mod salg af alkohol til personer under henholdsvis 16 og 18 år overholdes. Det vil ske med fysiske tilsyn hos forhandlere og online tilsyn af hjemmesider. Overtrædelser af reglerne vil blive meldt til politiet.