Produktsikkerhed for iværksættere

Er du eller drømmer du om at blive iværksætter, men mangler kendskab til sikkerhedsmæssige krav og regler? Få vejledning her.

Hvad er et sikkert produkt – og hvem har ansvar for det?

Et produkt er som udgangspunkt sikkert, hvis det ved forudsigelig brug ikke udgør en risiko for dem, der anvender det. Der må for eksempel ikke være risiko for forbrændinger, stød eller kvælning ved brug af produktet. 

Produktloven dækker langt de fleste produkter, som Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for. Loven gælder også for de områder, der har deres egne særlove. Eksempler på særlove er Legetøjsdirektivet, som dækker legetøj, og Lavspændingsdirektivet, som dækker elprodukter.

De særlige sikkerhedskrav til de forskellige produkter fremgår af den konkrete lovgivning.

De erhvervsdrivende, som markedsfører produkter har ansvaret for, at de er sikre. Hvis et produkt ikke overholder sikkerhedskravene i lovgivningen, kan en dyr konsekvens blive, at produktet skal kaldes tilbage fra forbrugerne.

Det ansvar, du har som erhvervsdrivende, afhænger af: 

Køber du varerne inden for EU ?

Køber du varerne uden for EU? 

Har du selv (fået) fremstillet varerne?

Lovgivning om produktsikkerhed

EU-landene har fælles regler om produkters sikkerhed. Det skal sikre forbrugerne mod farlige produkter, som sælges i Danmark og de øvrige EU-lande.

Der findes mere end 20 forskellige EU-reguleringer, som regulerer krav til blandt andet sikkerhed og sundhed i de produkter, som bliver solgt i EU.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer de regler, der gælder for:

  • Forbrugerprodukter i almindelighed
  • Legetøj
  • Elprodukter
  • Gasprodukter
  • Fyrværkeri
  • Produkter til eksplosive områder
  • E-cigaretter og tobak
  • Måleinstrumenter

Brugen af standarder

Ved at anvende standarder får man et godt udgangspunkt for at producere eller importere produkter, der er sikre.

Langt de fleste standarder, som udgives i Danmark, er europæiske eller internationale standarder. De kan købes hos Dansk Standard – blandt andet via webshoppen. Det er også muligt at få vejledning om standarderne hos Dansk Standard.

CE-mærkning

Der er en række produkter, som skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og tages i brug. Det drejer sig blandt andet om legetøj, elektriske apparater, gasapparater og fyrværkeri. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter. Vær opmærksom på, at nogle CE-mærkede produkter kræver tredjepartskontrol.

Bemærk, at ikke alle produkter skal CE-mærkes. Det er ulovligt at sætte CE-mærket på produkter, som ikke er omfattet af reglerne om CE-mærkning. På Dansk Standards hjemmeside kan du finde en liste over, hvilke produktgrupper der skal CE-mærkes.

Et CE-mærke er en erklæring på, at produktet lever op til alle lovkravene for CE-mærkning, og at produktet må sælges i hele EU.

Danmark, EU og verden

På EU-plan er der fælles overordnede regler. Men der kan godt være nationale særregler, som går ud over kravene i de europæiske regler.

Det er vigtigt at kende de nationale regler, hvis man for eksempel vil sælge sit produkt uden for Danmark. Uden for EU er der også varierende krav fra land til land, så det kan være nødvendigt at kontakte de nationale produktsikkerhedsmyndigheder for at få overblik over, hvilke regler der gælder.

Hvilke myndigheder?

Sikkerhedsstyrelsen tager sig konkret af den tekniske produktsikkerhed omkring forbrugerprodukter, legetøj og andre produkter til børn, el- og gasprodukter, e-cigaretter og tobak samt fyrværkeri. En række andre myndigheder beskæftiger sig med produktsikkerhed på andre konkrete områder.

De danske myndigheder, som har ansvar for overvågningen af produkter i Danmark er:

Hvem kan vejlede?

Farlige produkter

Alle erhvervsdrivende har pligt til at gribe ind, hvis et produkt på det danske marked bliver vurderet som farligt. Produktet vil for eksempel skulle trækkes tilbage fra markedet eller kaldes tilbage fra forbrugerne. Hvis der er problemer med sikkerheden, vil Sikkerhedsstyrelsen informere om det farlige produkt og foranstaltningerne for at undgå skader eller ulykker hos forbrugerne.

Et farligt produkt skal anmeldes.

Download folderen "Er dit produkt sikkert?"

Det skal du passe på

En god idé er ikke nok, hvis du vil sælge et produkt til forbrugerne. Det kan gå ud over forretningen, hvis der ikke er styr på sikkerheden, inden produktet kommer i handelen.

Her er nogle eksempler på, hvad der kan gå galt – og hvor der kan findes vejledning til at undgå problemerne.

Lampe 

Ved design af en ny lampe er der ikke taget højde for, at der ikke må være skarpe metalkanter, som kan beskadige ledningen.

Lampen tilbagekaldes fra forbrugerne.

Ved produktion af lamper kan man vælge at tage udgangspunkt i den europæiske standard for lamper.

Børnetøj

En produktion af kjoler til småpiger sættes til salg i en webshop. Men kjolerne er forsynet med lange bindebånd, som udgør en risiko for kvælning.

Producenten tilbagekalder kjolerne fra forbrugerne.

Vil man lave kjolerne sikre, kan der hentes vejledning i den europæiske standard for børnetøj.

Gasgrill

Tilslutningsstudsen på en gasgrill passer ikke til danske forhold, og der mangler mærkning og en dansk brugsvejledning. Salg og brug af grillen forbydes, og grillen kaldes tilbage fra forbrugerne.

Man kan blandt andet finde retningslinjer omkring gasudstyr i gasreglementet.

Tøjdyr

Et tøjdyr er syet så dårligt, at et barn kan få fat på fyldet indeni og risikerer at blive kvalt i det. Der bliver stillet krav om tilbagetrækning fra markedet.

Tøjdyr skal leve op til reglerne i bekendtgørelsen om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.