Når du indrapporterer et farligt produkt i Business Gateway

Producenter og distributører af produkter, som ikke er fødevarer, skal underrette myndighederne, hvis de har markedsført et farligt produkt. Det er lovpligtigt. Du kan indrapportere et farligt produkt via Product Safety Business Alert Gateway på EU-Kommissionens hjemmeside. Systemet kan både anvendes til underretning om farlige forbrugerprodukter og produkter til erhvervsmæssigt brug.

Sådan gør du

For at logge ind i Business Gateway skal du oprette en EU-login-konto.

Værktøj til risikovurdering

EU-kommissionen har lavet et elektronisk værktøj til risikovurdering af produkter, som alle kan bruge. Det hjælper både myndigheder, producenter og distributører med at vurdere, hvor stor risiko der er ved et bestemt produkt.