Hvad betyder et CE-mærke?

CE-mærkning er fabrikantens eller importørens angivelse af, at et produkt overholder EU-lovgivningen. Mærkningen muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Læs hvilke punkter, du som fabrikant skal følge for at sikre overholdelse af lovkravene.

Tjek nationale regler

Bemærk, at der kan være nationale regler, der gør et produkt ulovligt at importere eller sælge, selv om det er CE-mærket efter fælles EU-regler. Dette er bl.a. tilfældet for nogle fyrværkeriprodukter.

CE-mærkning

Når en fabrikant CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Dermed garanterer producenten, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS dækker EU samt Norge, Island og Liechtenstein.

 

CE-mærket angiver, at producenten erklærer, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i direktiv(er), som dækker produktet. 

Der findes produkter der ikke må CE-mærkes, fordi produktet er underlagt et direktiv som EU ikke har vedtaget krav om CE-mærkning for. Det drejer sig blandt andet om børneomsorgsprodukter der ikke har legeværdi, og derfor ikke skal følge legetøjsbekendtgørelsen. Et eksempel på et sådan produkt kan være en sut.

Læs mere om CE-mærkning

Læs mere om CE-mærkning i Europa-Kommissionens folder om emnet. Her kan du også læse 6 punkter om CE-mærkning af dit produkt.