Hvad betyder et CE-mærke?

CE-mærkning er fabrikantens eller importørens angivelse af, at et produkt overholder EU-lovgivningen. Mærkningen muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Læs hvilke punkter, du som fabrikant skal følge for at sikre overholdelse af lovkravene.

CE-mærkning

Når en fabrikant CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Dermed garanterer han, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS dækker EU samt Norge, Island og Liechtenstein.

 

CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet og dermed opfylder lovkravene for at blive solgt. Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i direktiv(er), som dækker produktet - eller at det er blevet undersøgt af et bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet eller direktiverne.

Læs mere om CE-mærkning

Læs mere om CE-mærkning i Europa-Kommissionens folder om emnet. Her kan du også læse 6 punkter om CE-mærkning af dit produkt.