Kend din rolle – producent, importør eller forhandler

Uanset om du producerer, importerer eller forhandler produkter har du et ansvar for, at produkterne er sikre. Afhængigt af din rolle i forhold til produktet er der yderligere regler, du skal leve op til.

Direktiverne og forordningerne

Kravene til dig, når du fabrikerer, importerer eller forhandler et produkt, afhænger af, hvilket produktdirektiv  eller -forordning produktet er dækket af, og hvilken rolle du som erhvervsdrivende har i forhold til produktet.

Du kan have følgende roller i henhold til direktiverne og forordningerne:

Fabrikant

En fabrikant er en erhvervsdrivende, der fremstiller produkter eller får andre til at fremstille dem for sig.

Du er også fabrikant, hvis du markedsfører produkter, som andre har fabrikeret eller importeret, under dit eget navn eller varemærke.

Du bliver også betragtet som fabrikant, hvis du ændrer et eksisterende produkt i en sådan grad, at det har betydning for, om produktet overholder de direktiver, det er underlagt.

Bemyndiget repræsentant

En bemyndiget repræsentant er enhver erhvervsdrivende i EU, som har en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver.

Importør

Du er importør, hvis du bringer produkter med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet. Dette gælder både, hvis du sælger produkter til andre virksomheder, til forbrugerne eller giver dem væk som gaver.

Distributør

En distributør er enhver erhvervsdrivende i forsyningskæden inden for EU, der gør produkter tilgængelig på markedet, og som ikke er importør eller fabrikant.