Regler for elcykler, speed pedelecs og drivmotor til elcykel

Speed pedelecs med motor ydelse over 250 W skal være typegodkendt til brug i trafikken. Elcykler op til 250 W skal overholde maskindirektivet og være CE-mærkede. Desuden skal de følge de generelle regler for udstyr på cykler.

Speed pedelec motorydelse over 250 W

Speed pedelec er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.

Speed pedelecs til brug i trafikken er omfattet af krav om typegodkendelse. Elcykler op til 250 W er dog undtaget fra kravet om typegodkendelse.

Vil du købe en speed pedelec med motor ydelse over 250 W, så kontroller, at den er EU-typegodkendt.

Vil du købe en drivmotor på over 250 W til eftermontering på din gamle pedalcykel, skal du være opmærksom på at det ikke er lovligt at anvende den i trafikken.

Elcykler på op til 250 W

Følgende elcykler er undtaget fra forordning 168/2013:

Pedalcykler, som er udstyret med en elektrisk hjælpemotor med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på 250 W eller derunder, hvor motorydelsen ophører, når cyklisten holder op med at træde, og ellers reduceres gradvis for at ophøre, inden køretøjets hastighed når 25 km/h.

Disse elcykler er omfattet af direktiv 2006/42/EF, maskindirektivet. Cykelfabrikanten skal overholde kravene i maskindirektivet og CE-mærke den færdige elcykel. Elcyklen skal desuden leve op til kravene i bekendtgørelse 976 af 28. juni 2016 om cykles indretning og udstyr. 

Eftermonteret motor

Sikkerhedsstyrelsen har konstateret, at der markedsføres drivmotorer til eftermontering på almindelige pedalcykler. En drivmotor, der markedsføres særskilt, er omfattet af maskindirektivet, hvis den er beregnet til en cykel, der efter ombygningen til elcykel bliver omfattet af maskindirektivet.

Kategoriseringen af en særskilt drivmotor har endnu ikke været drøftet i EU-regi. Sikkerhedsstyrelsen vil indtil videre acceptere, at drivmotorer til pedalcykler bringes i omsætning, enten som delmaskiner eller som en færdig CE-mærket maskine. Hvis der på EU-niveau vejledes mere om CE-mærkning af drivmotorer til cykler, vil Sikkerhedsstyrelsen informere om det.

Krav i maskindirektivet

Standarden DS/EN 15194:2017 Cykler - Cykler med elektrisk hjælpemotor - EPAC-cykler, specificerer hvordan maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav kan opfyldes. Elcykler skal have et sikkerhedsniveau, der mindst svarer til standardens krav.

Vil du købe en elcykel på op til 250 W, så kontroller, om den er CE-mærket. Der skal endvidere følge en dansk brugsanvisning med samt en EF-overensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten har erklæret overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF. Tjek også, om cyklen er fremstillet efter standarden EN 15194.

Tjek drivmotoren

Vil du købe en drivmotor til opdatering af din gamle pedalcykel, skal du være opmærksom på følgende:

  • Er drivmotoren CE mærket?
  • Er der en dansk brugsanvisning og en EFoverensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten har erklæret overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF.
  • Det skal fremgå af brugsanvisningen, hvilke krav der er til din cykel, for at den opdaterede elcykel overholder maskindirektivets krav. Vær sikker på, at din cykel lever op til disse krav. Ellers vil det være ulovligt at tage elcyklen i brug.

Leveres drivmotoren ikke med en EF-overensstemmelseserklæring iht. direktiv 2006/42/EF, men derimod med en inkorporeringserklæring, betyder det, at du påtager dig det fulde fabrikantansvar i henhold til maskindirektivet, når du påbygger drivmotoren. Du påtager dig dermed ansvaret for, at cyklen opfylder kravene i maskindirektivet og standarden DS/EN 15194, eller at den har et tilsvarende sikkerhedsniveau.