Udstyr til desinfektion med UV-stråling skal være sikkert

Alt elektrisk udstyr, der sælges i Danmark, skal overholde kravene i produktloven om, at det ikke må udgøre en risiko, når udstyret anvendes til den forudsatte brug. Dette gælder derfor også produkter, der sælges til desinfektion med UV-stråling.

Generelle sikkerhedskrav til produkter

Elektrisk materiel, herunder belysningsarmaturer, skal overholde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i lov 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning (produktloven) samt bekendtgørelse 2516 af 14. december 2021 om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (LVD-bekendtgørelsen), før de markedsføres eller bringes i omsætning.

Loven foreskriver, at produkter kun må markedsføres eller bringes i omsætning, såfremt de ikke indebærer en risiko, når de anvendes til den forudsatte brug eller anvendes under forhold, der med rimelighed kan forudses.

Ultraviolet stråling

Produkter, der anvender ultraviolet stråling til desinfektion, kan medføre en risiko for sundheden for de personer, der udsættes for strålingen. Derfor skal fabrikanten eller importøren kunne dokumentere produktets UV-stråling og dermed, at produktet ikke udgør en risiko ved tiltænkt og rimeligt forudsigelig brug. Det skal kunne dokumenteres i forhold til de produktspecifikke sikkerhedskrav, og der skal laves en overensstemmelsesvurdering jf. produktlovens § 6 samt bilag 3 ”intern produktionskontrol” i ”LVD-bekendtgørelsen.

Risiko ved UV-stråling

Sikkerhedsstyrelsen følger vurderingerne fra den internationale strålingskommission, CIE, og fra den internationale kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling, ICNIRP.

Ifølge ICNIRP opdeles UV-stråling i tre typer:

UVC: bølgelængde 100 til 280 nm – kan bekæmpe bakterier og virus. Kan skade hud og øjne.

UVB: bølgelængde 280 til 315 nm – kan give solskoldninger, hudkræft og øjenskader.

UVA: bølgelængde 315 til 400 nm – ælder bl.a. huden.

CIE henviser til vurderinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO om, at UVC-desinfektionslamper ikke bør bruges til at desinficere huden. CIE konkluderer, at UVC kun bør bruges under kontrollerede forhold og med produkter, hvor det er sikkert, at strålingsgrænserne ikke overskrides.

Kilder:

CIE: http://cie.co.at/publications/cie-position-statement-use-ultraviolet-uv-radiation-manage-risk-covid-19-transmission
ICNIRP: https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/sars-cov-2-and-uvc-lamps.html


21. juni 2021