Stikkontakter til husholdningsbrug

Både installation, markedsføring og salg af stikkontakter til husholdningsbrug er reguleret af nationale danske bestemmelser.
EU har endnu ikke ensrettet reglerne for stikkontakter til husholdningsbrug, der bruges på det europæiske marked. Derfor er de tekniske regler for stikkontakter nationalt reguleret i alle lande i EU.

Installation af stikkontakter til husholdningsbrug

I Danmark må der i den elektriske installation kun installeres stikkontakter, der er i overensstemmelse med den danske standard DS 60884-2-D1:2017 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer”.

DS 60884-2-D1:2017 indeholder målskitser og de tekniske krav til de stikkontakter, der lovligt kan installeres i Danmark.

Som el-installatør skal du sikre dig, at fabrikanten har erklæret, at de stikkontakter som du monterer, er i overensstemmelse med DS 60884-2-D1:2017.

Regler for stikkontakter

Installationen af stikkontakter til husholdningsbrug er reguleret af installationsbekendtgørelsen, BEK nr. 1082 af 12/07/2016, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082 

I den elektriske installation må der kun installeres stikkontakter og stikpropper til husholdningsbrug og lignende, som opfylder bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel. Det står i installationsbekendtgørelsen § 44.

Det vil sige, at de stikkontakter, der må installeres i boliger og lignende, skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2516 af 14/12/2021, bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2516

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde den gældende udgave af standarden DS 60884-2-D1, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser for danske systemer. Det står i bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel, § 43.

Salg og markedsføring af stikkontakter til husholdningsbrug

I Danmark må der kun sælges og markedsføres stikkontakter der er i overensstemmelse med i den danske standard DS 60884-2-D1:2017 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer”.

DS 60884-2-D1:2017 indeholder målskitser og de tekniske krav til de stikkontakter der lovligt kan sælges og markedsføres i Danmark.

Første led i Danmark (importør i Danmark eller fabrikant i Danmark) skal overfor Sikkerhedsstyrelsen, i form af en fuld prøverapport, kunne dokumentere at markedsførte stikkontakter er i overensstemmelse med den danske standard DS 60884-2-D1:2017. 

Det er vigtig at være opmærksom på, at hvis man køber stikkontakter i en andet land og sælger dem i Danmark, er man importør og skal kunne dokumentere overensstemmelsen med den danske standard

Dansk standard for stikkontakter

Der eksisterer ikke nogen fælles europæisk standard for stikkontakter.

I EU er stikkontakter udelukkende reguleret på grundlag af nationale bestemmelser i de enkelte lande.

DS 60884-2-D1:2017 indeholder nationale danske krav, målskitser og tekniske krav for tre stikkontaktsystemer; sidejord-, pinjord- og den traditionelle danske stikkontakt med jordkontakt. 

Kravet om overensstemmelse med den danske standard DS 60884-2-D1 gælder for alle stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Det er bl.a.:

  • Stikkontakter for fast installation
  • Transportable stikkontakter
  • Transportable stikkontakter i ledningssæt
  • Stikkontakter til indbygning i andre produkter
  • Stikpropper
  • Stikpropper integreret i produkter

Disse typer stikkontakter må ikke umiddelbart installeres og markedsføres i Danmark:

  • UK-stikkontakt
  • US-stikkontakt
  • 2,5 A transportabel stikkontakt