Sådan kender du forskel på forskellige stikkontakter

Der findes flere forskellige stikkontaktsystemer i Danmark, som er fuldt lovlige. Skal du lave gør det selv-el, er de gode at kende.

Tre forskellige stikkontaktsystemer

I Danmark findes der tre forskellige stikkontaktsystemer.

Du kan høre inspektør i Sikkerhedsstyrelsen Steen Søgaard fortælle om dem i videoen her eller læse mere nedenfor.

I Danmark har vi været vant til ét stikkontaktsystem, men de senere år er der kommet flere til. De er gode at kende i tilfælde af, at du vil gøre det selv og skifte dem.

Sådan skifter du en stikkontakt

Som almindelig gør det selv’er uden autorisation må du gerne skifte en stikkontakt, hvis den allerede er installeret.

Er der ikke en stikkontakt i forvejen, skal du få en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at udføre arbejdet. Det kræver nemlig en autorisation at udføre den type elinstallation.

Klemmer og skruer

Nogle afbrydere og stikkontakter har klemmer med skruer. Når man monterer ledningen, er det vigtigt at spænde skruen fast. En løs forbindelse giver risiko for brand.

Andre afbrydere og stikkontakter har skrueløse klemmer, som den afisolerede ledningsende blot skal stikkes ind i. For det meste er der to huller i hver klemme, og det er meget vigtigt, at der kun placeres én ledning i hvert hul.

Jordlederen (beskyttelseslederen)

I nyere installationer er jordlederen grøn/gul, mens den i ældre installationer kan være andre farver, for eksempel rød. Den forbinder metaldele på elapparatet med jord.

Ved en fejl i elapparatet bliver spændingen på metaldelene ført direkte til jord i stedet for at gå gennem en person. Derved beskytter jordlederen mod elektrisk stød.

Den grøn/gule leder må aldrig bruges som andet end jordleder.

Belastning af stikkontakten

Stikkontakter er mærket 10A, 13A eller 16A, hvilket er stikkontaktens størst tilladte belastningsstrøm.

Du bør ikke belaste stikkontakter i længere tid med den største tilladte belastningsstrøm.

De 10A, 13A og 16A er omregnet til effekt henholdsvis 2300 watt, 2990 watt eller 3680 watt ved 230 V. Et elapparats effekt skal være angivet på apparatets mærkeskilt. Hvis der er tilsluttet flere elapparater i samme stikkontakt, må summen af deres effekter ikke overstige disse værdier.