Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 ansvar for kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere. Arbejdstilsynet har fortsat ansvaret som myndighed, når det drejer sig om specialfremstillet trykbærende udstyr og trykbeholdere eller udstyr til brug offshore.

Regler for trykbærende udstyr

Reglerne for trykbærende udstyr findes i EU-direktiv 2014/68 om trykbærende udstyr. Direktivet fastsætter regler om, at trykbærende udstyr skal konstrueres og installeres, så det er sikkert, når det tages i brug og fabrikantens anvisninger følges.

Direktivet er i Danmark udmøntet i bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr slår fast, at direktivet gælder som dansk lovgivning for trykbærende udstyr og enheder med et maksimalt tryk på mere end 0,5 bar.

Regler for simple trykbeholdere er fastlagt i EU-direktiv 2014/29 om simple trykbeholdere. De danske regler findes i lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning (produktloven) og i bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere.

Flere myndigheder

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for den generelle markedsovervågning af trykbærende udstyr og simple trykbeholdere.

Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., der er omfattet af offshoresikkerhedsloven.