Klasse 7 - om procesinstallationer

Denne vejledning dækker gasinstallationer i gasinstallationsklasse 7. Det er gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer, som reguleres af bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer.
Vejledningen er rettet til de projekterende, udførende, ejerne, brugerne og dem, som vedligeholder procesinstallationer. Det kan være rådgivere, udførende vvs-installatører, gasgodkendte virksomheder og ejere/brugere af procesinstallationen.
Indholdet er senest revideret 29. april 2019

Definitioner

En procesinstallation er en gasinstallation, hvor materialer eller arbejdsemner behandles, fx tørres, hærdes eller udglødes. Ved en procesinstallation er der typisk direkte kontakt mellem røggassen og de emner, der behandles.

En industriel proces er udvinding, vækst, raffinering, forarbejdning, produktion, fremstilling eller forberedelse af materiale, planter, husdyr, animalske produkter, fødevarer eller andre produkter med henblik på kommerciel anvendelse.

En industriel gasinstallation er en installation, hvor der udføres en industriel proces, der er omfattet af specifikke nationale sundheds- og sikkerhedsforskrifter (arbejdsmiljøregler).

Eksempler på procesinstallationer: Tørringsanlæg, hærde- og udglødningsovne, gasfyrede industrivaskerimaskiner samt tørretumblere, varmekanoner til udtørring af bygninger og industrielle bageovne.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.