Anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer

Alle nye gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det samme gælder nedtagning af gasinstallationer eller væsentlige ændringer af installationer.
Installationerne skal anmeldes, uanset om installationen er på naturgas, bygas, flaskegas, biogas eller brint og uanset hvor i landet installationen er.
Den, der sætter en gasinstallation i drift og indregulerer den, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

Anmeldelse på Virk.dk

Anmeldelse af en ny, ændret eller nedtaget gasinstallation foregår via en blanket på Virk.dk.

Du skal logge på med digital signatur for at udfylde blanketten. Når du har afsluttet blanketten, får du en kvittering i den e-boks, der knytter sig til den digitale signatur. Samtidig får du en kopi af de oplysninger, du har tastet ind.

Vær opmærksom på, at du skal angive, hvilke gasinstallationsklasser de tilsluttede apparater hører til. Det er også et krav, at du skal oplyse den samlede effekt for gasinstallationen.

Hvad skal jeg anmelde?

Nye gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-9 skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det gælder både installationer til naturgas, bygas, flaskegas, biogas og brint

Desuden skal det anmeldes, hvis der laves væsentlige ændringer på en installation eller hvis installationen tages ud af brug.

NB!
Udskiftning af gasmålere skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Ved udskiftning skal gasdistributionsselskabet kontaktes. Selskabets anvisninger skal følges.

Anmeldelse skal ske, inden installationen idriftsættes. For gasinstallationsklasse 7 skal anmeldelse ske senest 21 dage før installationen idriftsættes.

Det er altid vvs-installatøren, der udfører arbejdet, der skal lave anmeldelsen. Det kan dog være ejer eller en rådgiver, der laver anmeldelsen, hvis der er tale om gasmotorer, gasturbiner eller procesinstallationer (gasinstallationsklasse 7).

Information til ejer eller bruger

Vær opmærksom på, at du som installatør skal informere ejer eller bruger af gasinstallationen om, at personoplysningerne vil blive videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet.

Tilsyn med gasinstallationer

Det er fortsat gasdistributionsselskaberne, der fører tilsyn med gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, når installationen er til naturgas, bygas og flaskegas. Har du spørgsmål til tilsynet, skal du kontakte gasdistributionsselskabet, der leverer gas til installationen.

For gasinstallationer med biogas og brint er det Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn.