Vejledning til blanket til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer

Denne vejledning knytter sig til blanketten til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer på Virk.dk.
Anmeldelsen af den midlertidige gasinstallation skal omfatte det samlede arrangement.
En midlertidig gasinstallation etableres typisk i forbindelse med et arrangement som en festival, et marked eller en byfest.

NB!
Udskiftning af gasmålere skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Ved udskiftning skal gasdistributionsselskabet kontaktes. Selskabets anvisninger skal følges.

Vejledning - Begivenhedens navn

Bemærk: Du kan ikke komme videre til næste side i blanketten, hvis du mangler at udfylde et obligatorisk felt. Disse felter er markeret med røde stjerner. 

Indtast navnet på arrangementet, hvor den midlertidige gasinstallation etableres.

Et arrangement kan for eksempel være en festival, et marked eller en byfest, hvor der etableres en midlertidig gasinstallation i de dage, hvor arrangementet foregår.

Anmeldelsen skal dække det samlede arrangement.

Vejledning til blankettens felter

Begivenhedens start
Indtast datoen, hvor installationen skal bruges første gang.

Slutdato
Indtast datoen, hvor arrangementet slutter.

Søg begivenhedens adresse
Indtast vejnavn og husnummer på stedet, hvor det midlertidige arrangement foregår og klik på knappen ”Søg” neden for adressefeltet.

Derefter kommer en liste i feltet ”Vælg adresse”, hvor den præcise adresse kan vælges.

Udfyld installatørens CVR-nummer/autorisationsnummer
CVR-nummer: Kan slås op i cvr-registret: https://datacvr.virk.dk/data/

Autorisations- eller godkendelsesnummer: Kan slås op i autorisationsregistret på Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Når nummeret tastes ind, udfyldes virksomhedsnavn og adresse automatisk.

Vælg gasdistributør
Det vil oftest være et flaskegas-distributionsselskab, der leverer gas til et arrangement med midlertidige gasinstallationer. Vælg mellem de foreslåede distributionsselskaber eller angiv det, hvis der er en anden leverandør af gas til arrangementet.

Vedlæg godkendt attest til din anmeldelse
Du skal vedhæfte en kopi af den udfyldte og underskrevne installations- og godkendelsesattest. 
Du kan tage et billede af blanketten og uploade det som pdf-, jpg- eller bmp-fil. 

Installations- og godkendelsesattesten skal være udfyldt og dække alle de gasinstallationer og -apparater, der indgår i arrangementet.
Du kan finde blanketten på Sik.dk.

Vejledning til opsummering

Her kan du se alle dine indtastede oplysninger, inden du sender blanketten til Sikkerhedsstyrelsen.

Klik til sidst på knappen ”Indsend” under skemaet med opsummeringen.

Der bliver sendt en kopi af de indtastede oplysninger til e-boksen, der hører til det indtastede cvr-nummer.

Hvis du også selv ønsker en kopi, kan du downloade en kopi, når du har sendt blanketten. Du kan også indtaste din email-adresse, så får du tilsendt en kopi af den udfyldte blanket.