Bliv godkendt som fagligt ansvarlig - el, vvs, kloak, gas eller nedrivning af asbest

Denne vejledning er til dig, der vil søge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig eller allerede er fagligt ansvarlig inden for el, vvs, kloak eller gas.
Vejledning gælder også dig, der vil søge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig ved nedrivning af asbest. Autorisationen på asbestområdet er et krav fra 1. januar 2025.

Fagligt ansvarlig

Som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed er det dig, der har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde. Dette gælder også, hvis du skal være fagligt ansvarlig i en virksomhed med en godkendelse på gasområdet.

Personlig autorisation

Den personlige autorisation findes ikke længere. Nu er det virksomheden, som har autorisation. Læs mere om virksomhedsautorisation.

Søg om at blive fagligt ansvarlig

Hvis du vil være fagligt ansvarlig, og ikke allerede er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til fagområdet, skal du sende en ansøgning. Du skal betale et gebyr i forbindelse med ansøgningen. Se gebyrsatsen her.

Udfyld ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig på virk.dk.

Det er vigtigt, at du logger ind med dit eget nemID, når du søger om at blive godkendt, fordi godkendelsen er personlig. Vi vurderer din ansøgning på baggrund af din uddannelse. Du kan læse mere om kravene til uddannelse på retsinformation.dk.

4 trin til at søge om godkendelse som fagligt ansvarlig

  • Tjek om din uddannelse giver dig adgang
  • Udfyld ansøgningsblanket på www.virk.dk
  • Vedhæft HELE eksamensbeviset
  • Hold øje med din e-boks

Du skal kun godkendes én gang

Din godkendelse som fagligt ansvarlig gælder hele livet, også selv om du skifter job. Det er ligesom med et kørekort. Så længe du ikke gør noget ulovligt, beholder du din godkendelse.

4 krav til dig, der arbejder som fagligt ansvarlig i en virksomhed med autorisation eller gasgodkendelse

  • Du skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen.
  • Du skal sikre, at opgaver i virksomheden bemandes korrekt.
  • Du skal sikre, at medarbejderne instrueres korrekt.
  • Du skal føre tilsyn med det udførte arbejde.

Oplys os i Sikkerhedsstyrelsen, når der sker ændringer

Det er vigtigt, at vi får besked, hvis du fratræder din stilling som fagligt ansvarlig. Din eventuelle nye arbejdsgiver skal informere os i Sikkerhedsstyrelsen, hvis du skal tilknyttes hos dem. Udfyld blanket om ændringer i virksomhedens fagligt ansvarlig på www.virk.dk

Uddannelse som fagligt ansvarlig på asbestområdet

For at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der er autoriseret til nedrivning af materialer med asbest, kræves der en kortvarig uddannelse.

Den vil blive udbudt som AMU-kursus fra august-september 2024. Der er krav om autorisation til virksomheder, der vil nedrive materialer med asbest, fra 1. januar 2025.

Se mere om uddannelseskrav mv. hos Arbejdstilsynet.