Gebyrer

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række gebyrordninger på forskellige områder. Her kan du se de gældende gebyrsatser.
 

Opdateret 30. marts 2023

Huseftersynsordningen

Administrationsgebyr pr. udfærdiget tilstandsrapport 325 kr.
Gebyr for ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig 1.345 kr.
Gebyr for ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig 670 kr.
Kursusgebyr for deltagelse på optagelseskursus  12.989 kr.

Hjemmel:

Gebyrerne opkræves med hjemmel i BEK nr 1587 af 10/11/2020, Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

Eleftersynsordningen

Administrationsgebyr pr. udfærdiget elinstallationsrapport - indtil 30. april 2023 77 kr.
Administrationsgebyr pr. udfærdiget elinstallationsrapport - fra 1. maj 2023 105 kr.

Hjemmel:

Gebyret opkræves med hjemmel i BEK nr 626 af 02/06/2017, Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen med senere ændringer.
 

Tatoveringsordningen

Årligt registreringsgebyr pr. tatoveringssted 6.500 kr.
Gebyr for opfølgende tilsynsbesøg  5.175 kr.


Hjemmel:

Gebyrerne opkræves ved hjemmel i BEK nr 1218 af 09/06/2021, Bekendtgørelse om digital registrering af tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg.

Autorisationsordningen

Gebyr for ansøgning om autorisation (virksomhedsautorisation ) på el-, gas-, vvs- og kloakområdet 4.975 kr.
Gebyr for ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig på el-, gas-, vvs- og kloakområdet 4.975 kr.


Hjemmel:
Gebyret for virksomhedsautorisation opkræves med hjemmel i BEK nr. 1414 af 03/12/2018. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomghed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Gebyret for godkendelse som fagligt ansvarlig opkræves med hjemmel i BEK nr 1415 af 03/12/2018, Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v..

Gebyrsatserne er gældende fra 1. september 2023.

Gebyrordningen for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Gebyr for produkter  
Årligt gebyr for anmeldelse af produkt og opretholdelse af anmeldelse 15.000 kr.
Gebyr for markedsføringssteder  
Årligt gebyr for registrering af markedsføringssted 1.750 kr.

Gebyr for produkter
Gebyret for opretholdelse af et anmeldt produkt på 15.000 kr. skal indbetales én gang årligt og forfalder til betaling hvert år den 1. januar.

Gebyret for anmeldelse af et nyt produkt beregnes som en forholdsmæssig andel af årsgebyret ud fra antal måneder i perioden indtil 31. december. Det vil siger 1.250 kr. pr. måned. Eksempelvis vil en anmeldelse gældende pr. 15. juli koste 7.500 kr. (6 x 1.250 kr.).

Læs mere om gebyr for anmeldelse af e-cigaretter og e-væsker.

Tidspunkt for anmeldelse af nyt produkt  Gebyrsats for perioden indtil 31. december 
Januar 15.000 kr.
Februar 13.750 kr.
Marts 12.500 kr.
April 11.250 kr.
Maj 10.000 kr.
Juni   8.750 kr.
Juli   7.500 kr.
August   6.250 kr.
September   5.000 kr.
Oktober   3.750 kr.
November   2.500 kr.
December   1.250 kr.

Hjemmel:
Gebyr for produkter opkræves med hjemmel i:

 

Gebyr for markedsføringssteder
Gebyret for opretholdelse af et registreret markedsføringssted på 1.750 kr. skal indbetales én gang årligt og forfalder til betaling hvert år den 1. januar.

Gebyret for registrering af et nyt markedsføringssted beregnes som en forholdsmæssig andel af årsgebyret ud fra antal måneder i perioden indtil 31. december.

Tidspunkt for registrering af nyt markedsføringssted  Gebyrsats for perioden indtil 31. december 
Januar 1.750 kr.
Februar 1.604 kr.
Marts 1.458 kr.
April 1.313 kr.
Maj 1.167 kr.
Juni 1.021 kr.
Juli    875 kr.
August    729 kr.
September    583 kr.
Oktober    438 kr.
November    292 kr.
December    146 kr.

Hjemmel:
Gebyr for markedsføringssteder opkræves med hjemmel i: 

Anmeldelsesordningen for nye kategorier af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter

Anmeldelsesgebyr pr. produkt 

36.900 kr.

Årligt gebyr for opretholdelse af anmeldelse (efter udløbet af 1. år) 

14.700 kr.

Hjemmel:

Gebyrerne opkræves med hjemmel i BEK nr 611 af 07/06/2016, Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.

 

Tobaksvarer (øvrige tobaksvarer samt tobakssurrogater)

Tobaksgebyr (samlet årligt gebyr i 2022 for markedet) 8,4 mio. kr.
Tobaksgebyr (samlet årligt gebyr fra 2023 for markedet) 10,0 mio. kr.

Hjemmel:

Gebyret opkræves med hjemmel i BEK nr 611 af 07/06/2016, Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v. som ændret ved BEK nr. 277 af 28/02/2022.

Gebyret opkræves ved halvårlig fakturering og fordeles på baggrund af den enkelte fabrikant eller importørs markedsandel på det danske marked, som opgøres ud fra afregnet punktafgift til Skattestyrelsen. 

Gas

Gasafgift  
Gasafgift for 2023 - samlet årlig afgift for markedet 7,7 mio. kr.
Gebyr for godkendelse af naturgasanlæg og biogasanlæg  
Gebyr pr. medgået time (2023-sats) 843 kr.

Gasafgift – Hjemmel:
Gasafgiften opkræves med hjemmel i LOV nr 61 af 30/01/2018, Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) og Finanslov for finansåret 2023 (Tekstanmærkning: Nr. 102. ad 08.22.41 side 8).

Afgiften opkræves ved årlig fakturering hos gasdistributionsselskaberne og fordeles på baggrund af indberettet afsat gasenergimængde.

Gebyr for godkendelse af naturgasanlæg og biogasanlæg – Hjemmel:
Gebyret opkræves med hjemmel i BEK nr. 1988 af 09/12/2020, Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø og Finanslov for finansåret 2023 § 17.21.04.10 ”Godkendelse af naurgasanlæg m.v.” side 62.

Gebyret opkræves for undersøgelser mv. i forbindelse med ansøgning om godkendelse naturgasanlæg og bionaturgasanlæg. Gebyret opkræves hos ansøger ift. medgået tid.

Sikkerhedsstyrelsen overtog pr. 1. marts 2023 ressortansvaret for dette område, jf. BEK nr. 174 af 10/02/2023, Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene