Gebyrer

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række gebyrordninger på forskellige områder. Her kan du se de gældende gebyrsatser.
 

Opdateret 1. januar 2021

Huseftersynsordningen
Administrationsgebyr pr. udfærdiget tilstandsrapport 125 kr.
Gebyr for ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig 1.345 kr.
Gebyr for ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig 670 kr.
Kursusgebyr for deltagelse på optagelseskursus  12.989 kr.

 

Lovgrundlag:

Gebyrerne opkræves med hjemmel i LBK nr. 1123 af 22. september 2015 samt Lov nr. 1532 af 21. december 2010

Eleftersynsordningen
Administrationsgebyr pr. udfærdiget elinstallationsrapport  77 kr.

Lovgrundlag:

Gebyret opkræves med hjemmel i LBK nr. 1123 af 22. september 2015.
 

Tatoveringsordningen
Årligt registreringsgebyr pr. tatoveringssted 6.500 kr.
Gebyr for opfølgende tilsynsbesøg  5.175 kr.


Lovgrundlag:

Gebyrerne opkræves ved hjemmel i Lov nr. 695 af 8. juni 2018.
 

Autorisationsordningen
Gebyr for ansøgning om autorisation (virksomhedsautorisation og fagligt ansvarlig) på el-, gas-, vvs- og kloakområdet 3.725 kr.


Lovgrundlag:

Gebyret opkræves med hjemmel i LBK nr. 30 af 11. januar 2019.

 

Anmeldelsesordningen for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin
Anmeldelsesgebyr pr. produkt  36.900 kr.
Årligt gebyr for opretholdelse af anmeldelse (efter udløbet af 1. år)  14.700 kr.

NB!
Gebyrordningen og regelgrundlaget for e-cigaretter er under ændring, og nye gebyrmodeller ventes at træde i kraft 1. april 2022. For anmeldelser og opretholdelser fra 1. april 2021 til og med 31. marts 2022 vil der blive opkrævet gebyrer, der er beregnet pr. dag ud fra det fastsatte gebyr.

Læs mere om gebyr for anmeldelse af e-cigaretter og e-væsker.

Lovgrundlag:

Gebyrerne opkræves med hjemmel i lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter mv. samt bekendtgørelse nr. 599 af 03/06/2016 om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Tobaksvarer (alm. tobak)
Tobaksgebyr (samlet årligt gebyr for markedet) 7,5 mio. kr.

Lovgrundlag:

Gebyret opkræves med hjemmel i LBK nr. 965 af 26. august 2019.

Gebyret opkræves ved halvårlig fakturering og fordeles på baggrund af den enkelte tobaksvarefabrikants eller -importørs markedsandel på det danske marked, som opgøres via afregnet punktafgift til Skattestyrelsen. 

Gas
Gasafgift (samlet årlig afgift for markedet)   7,7 mio. kr.

Lovgrundlag:

Gasafgiften opkræves med hjemmel i Lov nr. 61 af 30. januar 2018.

Afgiften opkræves ved årlig fakturering hos gasdistributionsselskaberne og fordeles på baggrund af indberettet afsat gasenergimængde.