Gebyrer

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række gebyrordninger på forskellige områder. Her kan du se de gældende gebyrsatser.
 

Opdateret 30. marts 2023

Huseftersynsordningen

Administrationsgebyr pr. udfærdiget tilstandsrapport 325 kr.
Gebyr for ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig 1.345 kr.
Gebyr for ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig 670 kr.
Kursusgebyr for deltagelse på optagelseskursus  12.989 kr.

Hjemmel:

Gebyrerne opkræves med hjemmel i BEK nr 1587 af 10/11/2020, Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

Eleftersynsordningen

Administrationsgebyr pr. udfærdiget elinstallationsrapport - indtil 30. april 2023 77 kr.
Administrationsgebyr pr. udfærdiget elinstallationsrapport - fra 1. maj 2023 105 kr.

Hjemmel:

Gebyret opkræves med hjemmel i BEK nr 626 af 02/06/2017, Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen med senere ændringer.
 

Tatoveringsordningen

Årligt registreringsgebyr pr. tatoveringssted 6.500 kr.
Gebyr for opfølgende tilsynsbesøg  5.175 kr.


Hjemmel:

Gebyrerne opkræves ved hjemmel i BEK nr 1218 af 09/06/2021, Bekendtgørelse om digital registrering af tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg.

Autorisationsordningen

Gebyr for ansøgning om autorisation (virksomhedsautorisation ) på el-, gas-, vvs- og kloakområdet 4.975 kr.
Gebyr for ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig på el-, gas-, vvs- og kloakområdet 4.975 kr.


Hjemmel:
Gebyret for virksomhedsautorisation opkræves med hjemmel i BEK nr. 1414 af 03/12/2018. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomghed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Gebyret for godkendelse som fagligt ansvarlig opkræves med hjemmel i BEK nr 1415 af 03/12/2018, Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v..

Gebyrsatserne er gældende fra 1. september 2023.

Gebyrordningen for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Gebyr for produkter  
Årligt gebyr for anmeldelse af produkt og opretholdelse af anmeldelse - 2023 15.000 kr.
Årligt gebyr for anmeldelse af produkt og opretholdelse af anmeldelse - 2024 21.000 kr.
Gebyr for markedsføringssteder  
Årligt gebyr for registrering af markedsføringssted - 2023 1.750 kr.
Årligt gebyr for registrering af markedsføringssted - 2024 2.450 kr.

Gebyr for produkter
NB! Gebyr for produkter ændres fra 1. januar 2024 til 21.000 kr. Det er ikke betalingstidspunktet, der er afgørende, men om anmeldelsen dækker perioder i 2023 eller 2024.  

Gebyret for opretholdelse af et anmeldt produkt ( 21.000 kr. for 2024) skal indbetales én gang årligt og forfalder til betaling hvert år den 1. januar.

Gebyret for anmeldelse af et nyt produkt beregnes som en forholdsmæssig andel af årsgebyret ud fra antal måneder i perioden indtil 31. december. Det vil sige 1.750 kr. pr. måned i 2024. Eksempelvis vil en anmeldelse gældende pr. 15. juli 2024 koste 10.500 kr. (6 x 1.750 kr.).

Læs mere om gebyr for anmeldelse af e-cigaretter og e-væsker.

Tidspunkt for anmeldelse af nyt produkt  Gebyrsats for perioden indtil 31. december 
December 2023 1.250 kr.
Januar 2024 21.000 kr.
Februar 2024 19.250 kr.
Marts 2024 17.500 kr.
April 2024 15.750 kr.
Maj 2024 14.000 kr.
Juni 2024  12.250 kr.
Juli 2024  10.500 kr.
August 2024   8.750 kr.
September 2024  7.000 kr.
Oktober 2024   5.250 kr.
November 2024   3.500 kr.
December 2024   1.750 kr.

Hjemmel:
Gebyr for produkter opkræves med hjemmel i:

 

Gebyr for markedsføringssteder
NB! Gebyr for markedsføringssteder ændres fra 1. januar 2024 til 2.450 kr. Det er ikke betalingstidspunktet, der er afgørende, men om anmeldelsen dækker perioder i 2023 eller 2024.  
Gebyret for opretholdelse af et registreret markedsføringssted (2.450 kr. for 2024) skal indbetales én gang årligt og forfalder til betaling hvert år den 1. januar.

Gebyret for registrering af et nyt markedsføringssted beregnes som en forholdsmæssig andel af årsgebyret ud fra antal måneder i perioden indtil 31. december.

Tidspunkt for registrering af nyt markedsføringssted  Gebyrsats for perioden indtil 31. december 
December 2023   146 kr.
Januar 2024 2.450 kr.
Februar 2024 2.245 kr.
Marts 2024 2.041 kr.
April 2024 1.837 kr.
Maj 2024 1.633 kr.
Juni 2024 1.429 kr.
Juli 2024 1.225 kr.
August 2024 1.020 kr.
September 2024    816 kr.
Oktober 2024    612 kr.
November 2024    408 kr.
December 2024    204 kr.

Hjemmel:
Gebyr for markedsføringssteder opkræves med hjemmel i: 

Anmeldelsesordningen for nye kategorier af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter

Anmeldelsesgebyr pr. produkt 

36.900 kr.

Årligt gebyr for opretholdelse af anmeldelse (efter udløbet af 1. år) 

14.700 kr.

Hjemmel:

Gebyrerne opkræves med hjemmel i BEK nr 611 af 07/06/2016, Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.

 

Tobaksvarer (øvrige tobaksvarer samt tobakssurrogater)

Tobaksgebyr (samlet årligt gebyr for markedet) 10,0 mio. kr.

Hjemmel:

Gebyret opkræves med hjemmel i BEK nr 611 af 07/06/2016, Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v. som ændret ved BEK nr. 277 af 28/02/2022.

Gebyret opkræves ved halvårlig fakturering og fordeles på baggrund af den enkelte fabrikant eller importørs markedsandel på det danske marked, som opgøres ud fra afregnet punktafgift til Skattestyrelsen. 

Gas

Ændring af gebyrer

Fra 2024 ændres gebyrerne på gasområdet. 
Se mere i dette brev, der er i januar 2024 er sendt til interessenter på gasområdet:

 

Gasgebyr  
Gasgebyr for 2024 - samlet årligt gebyr for markedet 23,4 mio. kr.
Gebyr for godkendelse af naturgasanlæg og biogasanlæg  
Området er ikke underlagt særskilt gebyr fra 1. januar 2024, men indgår i gasgebyret.  

Gasgebyr – hjemmel:
Gasgebyret opkræves med hjemmel i Ændringsforslag til Forslag til Finanslov for finansåret 2024 (Tekstanmærkning: Nr. 102. Ad 08.22.41).  

Gasgebyret opkræves hos alle relevante aktører to gange årligt ud fra, hvad der er indberettet af punktafgifter til Skattestyrelsen for relevante gasarter.
Pr. 1. juli opkræves et aconto-gebyr ud fra, hvad der er indberettet af punktafgifter for 1. halvår, mens den endelige opkrævning sker pr. 31. december ud fra årets samlede indberettede punktafgifter.