Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj

Når tekstilprodukter og fodtøj sælges i Danmark, er der krav til, hvordan produkterne skal mærkes. 1. juli 2021 bliver området en del af lov om produkter og markedsovervågning. På den måde gennemføres også markedsovervågningsforordningen på området. Samtidig træder en ny bekendtgørelse i kraft, som dækker begge områder. Det nye i bekendtgørelsen er, at der fastsættes sprogkrav til tekstilprodukters mærkning og etikettering, og at det bliver muligt at straffe overtrædelse af reglerne. For overtrædelse af reglerne om fodtøj skærpes straffen.

Mærkning af fodtøj

Kravene til mærkning af fodtøj fastsætter, at der skal mærkes med, hvilke materialer der er brugt til fodtøjets overdele, foring, bindsål og ydersål. Det kan være med piktogrammer, men ellers skal mærkningen være på dansk.

Nogle særlige typer af fodtøj er undtaget fra mærkningskravet. Det drejer sig om:

 • Brugt fodtøj
 • Beskyttelsesfodtøj
 • Fodtøj, som er omfattet af EU’s kemikalieforordning (REACH) nr. 1907/2006.
 • Fodtøj, der har karakter af legetøj

Reglerne gælder både for salg på internettet og i fysiske butikker. Det betyder, at alle forhandlere af fodtøj, skal være opmærksomme på, at kunderne før købet skal kunne se mærkningen og eventuelle piktogrammers betydning. Information om piktogrammernes betydning kan eventuelt ske med en plakat på væggen, orienteringsfoldere i butikken eller på salgssiden hvor fodtøjet lægges i indkøbskurven.

Mærkning og etikettering af tekstilprodukter

Tekstilprodukter skal ligeledes være mærket på dansk. Her er kravene til mærkningen fastsat i EU-forordning nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser mv. Her indgår blandt andet en liste med officielle betegnelser for materialer.

Kontrol og sanktioner

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer gennem tilsyn, at reglerne for mærkning af fodtøj og tekstilprodukter er overholdt, både ved onlinesalg og i fysiske butikker. Det kan straffes med bøde, hvis man overtræder reglerne ved:

 • Ikke at mærke fodtøj korrekt
 • Ikke at give skriftlig fuldmagt til en bemyndiget repræsentant i EU
 • Som bemyndiget repræsentant ikke at udføre sine opgaver
 • Ikke at sikre sig, at fodtøj er mærket korrekt, før det sættes til salg
 • Ikke at gøre mærkning synlig og tilgængelig for forbrugere før køb
 • Ikke at informere forbrugere om piktogrammers betydning før køb
 • Ikke at mærke eller etikettere tekstilprodukter korrekt på dansk