Tilbagetrækning og tilbagekaldelse af produkter

Her kan du læse mere om, hvad tilbagetrækning og tilbagekaldelse er.

Det er ikke tilladt at markedsføre et produkt, som er farligt eller ikke overholder loven.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen finder et farligt produkt på markedet, vurderer vi, hvilket indgreb der er nødvendigt over for produktet. Denne vurdering skal være proportionel med risikoen. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.

Tilbagetrækning

En tilbagetrækning betyder, at det farlige produkt skal trækkes tilbage fra alle butikker – og at det ikke længere må markedsføres eller bortgives.

En tilbagekaldelse betyder, at det farlige produkt skal kaldes tilbage fra forbrugerne.

Derudover skal produktet også trækkes tilbage fra alle butikker, og det må ikke længere markedsføres eller bortgives.

Tilbagekaldelse

En tilbagekaldelse er først afsluttet, når Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at et tilfredsstillende antal af det solgte produkt er kommet retur.