Gasapparatforordning og EU-vejledning

EU's gasapparatforordning er trådt i kraft 21. april 2018. Den er et regelsæt, der gælder i alle EU-lande.

Forordningen angiver krav, som gasapparater og gasudstyr, der bruges i gasinstallationer i Danmark skal opfylde.

Gasapparatforordningen

EU's gasapparatforordning er trådt i kraft 21. april 2018. Den officielle titel er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF. Forordningen er lovgivning, som gælder i alle EU-lande. 

Forordningen erstatter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater. 

Sprogkrav

I Danmark har vi mulighed for at supplere gasapparatforordningen med et sprogkrav til den dokumentation, der kræves for gasapparater og gasudstyr i Danmark. 

Fabrikanten, importøren og distributøren skal sikre en dansk brugs- og intrallationsansvisning samt dansk sikkerhedsinformation. 

Derudover skal de sikre, at EU-overensstemmelseserklæringen findes på danske eller engelsk.

Det står i gasmaterialbekendtgørelsen, der er trådt i kraft 21. april 2018.