Kontrol af fritidsfartøjer

Fra 1. december 2018 kontrollerer Sikkerhedsstyrelsen, at fritidsfartøjer, der markedsføres i Danmark, lever op til reglerne for sikkerhed i EU’s fritidsfartøjsdirektiv.

Regler for fritidsfartøjer

Ifølge EU's direktiv for fritidsfartøjer må et fritidsfartøj kun bringes i omsætning eller tages i brug, hvis det ikke udgør en fare for menneskers sundhed og sikkerhed, for ejendom eller for miljøet, når fartøjet er korrekt vedligeholdt og anvendt efter sit formål.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for de danske regler på området, mens Sikkerhedsstyrelsen udfører markedsovervågning på baggrund af reglerne.

Hvilke fartøjer dækker reglerne?

EU's fritidsfartøjsdirektiv dækker fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, uanset om det er forsynet med sejl, motor eller anden form for fremdrift. Direktivet dækker også personlige fartøjer, dvs. fartøjer under 4 meter med en vandstrålepumpe som fremdrift.

Derimod er konkurrencebåde, kanoer, kajakker, surfbrætter, fartøjer bygget til eget brug, historiske vandfartøjer, forsøgsfartøjer, undervandsfartøjer og andre specielle fartøjer ikke omfattet.

Kontrol af fritidsfartøjer

Sikkerhedsstyrelsen planlægger og udfører tilsyn med fritidsfartøjer hos virksomheder og butikker. Derudover kan der udtages fritidsfartøjer til dokumentkontrol eller fysisk kontrol. Hvis det viser sig, at et fritidsfartøj ikke lever op til reglerne, kan Sikkerhedsstyrelsen give forbud mod salg eller kræve, at fritidsfartøjerne kaldes tilbage fra dem, der har købt fartøjerne.

Sikkerhedsstyrelsens opgaver er bl.a.:

  • At kontrollere, at fritidsfartøjer lever op til de generelle regler for produktsikkerhed
  • At behandle sager, hvor reglerne er overtrådt
  • At anmelde overtrædelser til politiet

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om reglerne for fritidsfartøjer eller om anvendelse af fartøjerne skal rettes til Søfartsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål om kontrollen med fritidsfartøjer, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.