Stærke magneter er farligt legetøj

Hvis du sælger sæt med stærke magneter, der kan blive anvendt af børn under 14 år, skal det betragtes som legetøj. Magneterne kan være farlige, hvis børn eller voksne sluger dem. Der er også en risiko ved tavlemagneter eller magnetiske smykker.

Små, stærke magneter er farligt legetøj, hvis magneterne sluges. Magneterne har stor styrke og kan forbinde sig på tværs af tarmene eller andre indre kropsdele og give alvorlige skader. 

Hvad er stærke magnetsæt - og hvad er legetøj?

  • Ved stærke magnetsæt forstås stærke magneter, eller enkeltmagneter, som kan bruges sammen med magnetsæt, som markedsføres eller er almindeligt anvendt som et kreativt produkt til leg og underholdning.
  • Det kan for eksempel være som puslespil eller til bygning af skulpturer med videre.
  • Ved legetøj forstås et produkt, som helt eller delvist er konstrueret eller beregnet til at blive brugt af børn under 14 år under leg.
  • Magnetsæt skal generelt betragtes som legetøj og derfor overholde kravene i legetøjsdirektivet.

Magneter skal overholde sikkerhedskrav

Det dokumenteres typisk, at sikkerhedskravene i legetøjsbekendtgørelsen er overholdt, ved at lade legetøjet teste efter legetøjsstandardserien EN 71.

Ifølge standardens pkt 4.23 må magneter, som kan gå i smådelstesteren, ikke have et magnetisk flux-index på over 50 kG2mm2. 

Hvis et barn eller en teenager har slugt to eller flere magneter, og de sætter sig fast i maven eller tarmen, kan symptomerne minde om influenza. Det kan derfor være svært at opdage, at årsagen er magneter, og der kan opstå skader af permanent karakter, hvor for eksempel dele af tarmen må bortopereres.

Ulykker er især set for børn under tre år, der putter magneterne i munden og kommer til at sluge dem, samt for større børn, som afprøver magneternes muligheder som snyde-piercinger.

Hvornår er et magnetsæt legetøj?

Ifølge en EU-vurdering skal magnetsæt altid betragtes som legetøj.

Magnetsæt til voksne

Hvis magneter ikke er legetøj, men skal anvendes af voksne, fx som smykker eller tavlemagneter, er det et produkt, som skal overholde produktloven/a> og bekendtgørelsen om produktsikkerhed i almindelighed. Det betyder, at fabrikanten bærer ansvaret for, at magneterne er sikre at benytte for forbrugerne. 

Fabrikanten skal kunne dokumentere, at han har forholdt sig til de risici, som magneterne indebærer ved tilsigtet eller forudsigelig brug. Der skal være et hensigtsmæssigt design, som tager højde for risikoen, eller produktet skal have advarselsmærkning. Blandt andet bør fabrikanten have forholdt sig til risikoen for, at børn eller personer med pacemaker ønsker at benytte magneterne.

Også forhandleren skal medvirke til, at der kun markedsføres sikre produkter. Forhandleren skal blandt andet forholde sig til, om den valgte markedsføring indebærer risiko for, at magneterne vil blive brugt af børn under 14 år.