Krav om hygiejnekursus for tatovører

Sikkerhedsstyrelsen vil føre tilsyn med, at tatovører har gennemført et hygiejnekursus, som lever op til kravene i bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører. Her får du overblik over, hvad kurset skal leve op til for at være i tråd med lovgivningens krav og hvornår kurset senest skal være gennemført.

Frister for at gennemføre hygiejnekursus

Fra august 2021 er der fastsat frister for at have gennemført et hygiejnekursus, hvis du vil tatovere erhvervsmæssigt:

Er du traditionel tatovør, skal du senest 31. december 2021 have gennemført et hygiejnekursus for lovligt at kunne tatovere erhvervsmæssigt. Det er ikke tilstrækkeligt blot at være tilmeldt til et hygiejnekursus – tatovører skal kunne fremvise et bevis for gennemført hygiejnekursus.

Er du kosmetisk tatovør og ansat på et kosmetisk tatoveringssted før 1. juli 2021, skal du senest 1. juli 2022 have gennemført et hygiejnekursus for at tatovere erhvervsmæssigt.

Hvis du er kosmetisk tatovør og ansættes på et kosmetisk tatoveringssted efter 1. juli 2021, skal du have gennemført et hygiejnekursus senest 6 måneder efter din ansættelse for at tatovere erhvervsmæssigt.

Baggrund

Når man tatoverer på mennesker, skal tatoveringsstedet og dets tilknyttede tatovører være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, og stedet skal leve op til en række krav til hygiejne og oplysning om risici til kunderne.

Den 1. februar 2020 trådte bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører i kraft. Det betyder, at tatovører skal have gennemført et hygiejnekursus, som lever op til kravene i reglerne.

Sikkerhedsstyrelsen vil føre tilsyn med, at tatovører har gennemført et kursus i hygiejne.

Denne vejledning giver et overblik over, hvad et hygiejnekursus skal dække, for at det lever op til kravene.

 

Formkrav til kursus og kursusbevis

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler eller godkender ikke kurser eller kursusarrangører, men kurserne skal leve op til kravene i lovgivningen. 

Ved tilsyn undersøger den tilsynsførende, at tatovøren har et kursusbevis for gennemført hygiejnekursus, som lever op til kravene. Derfor er det en god idé at have beviset i butikken.

Kurset skal være et dagskursus, og undervisningen skal udgøre seks timer.

Læringsmål i kurset

Ifølge bekendtgørelse for hygiejnekursus for tatovører skal tatovøren opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende 12 læringsmål:

1) Smitteveje og infektionsrisici i forbindelse med tatovering.

2) Håndhygiejne – og tatovøren skal kunne demonstrere, hvordan håndhygiejne udføres korrekt.

3) Korrekt brug af værnemidler.

4) Infektionshygiejniske krav til lokaler, inventar og indretning på tatoveringssteder.

5) Opdeling af tatoveringsstedet i rene og urene områder.

6) Rengøring og desinfektion af lokaler, inventar og udstyr.

7) Rengøring, desinfektion og sterilisation af tatoveringsudstyr til flergangsbrug og kan udføre dette.

8) Korrekt infektionshygiejnisk håndtering af tatoveringsblæk.

9) Opbevaring af tatoveringsblæk samt sterilt og rent tatoveringsudstyr.

10) Forberedelse af huden inden tatovering.

11) Forebyggelse af stik- og skæreuheld.

12) Indhold i og pligten til at udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder.

Sådan vælger du det rette kursus

Sikkerhedsstyrelsen må ikke anbefale konkrete kurser til tatovører.

Derfor skal du selv undersøge markedet for kurser, der lever op til kravene i bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører. Vær opmærksom på, at der er flere udbydere af kurser i Danmark.

Kontakt eventuelt kursusarrangørerne og spørg ind til, om kurserne lever op til de 12 læringsmål og varigheden af kurset, som der er krav om. Undersøg eventuelt også kursernes form, så du finder det kursus, der passer bedst til dig.

Andre regler for tatoveringssteder og tatovører

Nedenfor finder du links til anden information om regler for og krav til tatoveringssteder.