Krav til hygiejne på et tatoveringssted

Tatoveringsloven stiller krav til hygiejnen på et tatoveringssted og til, at tatovører skal have gennemført et hygiejnekursus. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer de hygiejniske forhold.

Krav til hygiejne og hygiejnekursus

Et registreret tatoveringssted skal sørge for, at der er forsvarlige hygiejniske forhold for at undgå infektioner. Dette kontrolleres ved Sikkerhedsstyrelsens tilsyn.

Desuden skal tatovører, der er tilknyttet et registreret tatoveringssted og tatoverer erhvervsmæssigt, have gennemført et hygiejnekursus, der lever op til krav om længde og indhold i bekendtgørelsen om hygiejnekursus for tatovører. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, at alle, der tatoverer erhvervsmæssigt, har gennemført et hygiejnekursus.

Vaskbare overflader

Sikkerhedsstyrelsen fører blandt andet tilsyn med, om lokaler og inventar på tatoveringsstedet lever op til kravene om vaskbare overflader.

Med lokaler menes steder, hvor der foretages tatovering, lokaler hvor der opbevares tatoveringsudstyr samt lokaler, hvor der foretages rengøring, desinfektion og sterilisation af tatoveringsudstyr.

Vaskbare overflader kan være lidt vanskelige at forholde sig til. I Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9532 om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder fremgår det, at overfladerne skal være hele og uden sprækker, huller eller revner, så de er nemme at holde rene. Eksempelvis betyder det, at der ikke må være skader i malingen, gamle skruehuller, rifter i betrækket på tatoveringsbriks, inventar i ubehandlet træ, rå murstensvæg m.m.

Tekstilbetrukket inventar betragtes ikke som inventar med vaskbare overflader. Som eksempel kan nævnes tatoveringsstol med stofbetræk.

Link til:

Bekendtgørelse nr. 966 af 27/06/2018 om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder

Vejledning nr. 9532 af 24/06/2018 om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder (beskriver og uddyber reglerne i BEK nr. 966)

Krav til desinfektionsmidler

Det anbefales, at midler til desinfektion af hænder, hud og overflader indeholder 70-85% ethanol. Det fremgår af vejledning nr. 9532 af 27/06/2018, punkt 3.1, 9.1 og 11.1.

Statens Serum Institut har offentliggjort en liste over hånddesinfektionsmidler og overfladedesinfektionsmidler til sundhedssektoren. Disse produkter kan også anvendes i tatoveringsbranchen.

 

Håndhygiejne

Korrekt håndhygiejne afbryder smitterisiko fra kunde til tatovør, fra kunde til kunde og fra tatovør til kunde. Derfor er der krav til, at der skal udføres en korrekt håndhygiejne før alle rene arbejdsopgaver og efter alle urene arbejdsopgaver.

For at kunne udføre en korrekt håndhygiejne kræver det, at huden er intakt – ingen sår, eksem el. lign.

En korrekt håndhygiejne kan ikke udføres med ure, ringe, armbånd, lange negle, kunstige negle eller neglelak.

Håndvask

Det er et krav, at der er let adgang til en separat håndvask til udførelse af håndhygiejne. Det betyder, at tatovøren skal kunne gå fra tatoveringsstationerne og hen til en håndvask uden at komme i berøring med noget andet.

Ud fra et hygiejneperspektiv anbefaler vi ikke, at der opsættes mobile håndvaske. Dette skyldes, at en del af dem kun rummer en lille mængde vand og dermed har en kortvarig vandstråle, der umuliggør, at der kan udføres en korrekt håndhygiejne.

Hvis tatoveringsstedet vælger at opsætte en mobil håndvask, skal den have et afløb for at lede vandet væk, og dette vand skal ledes ned i en lukket beholder.

Sår og hudinfektioner hos tatovøren

Hvis tatovøren har sår eller lignende på hænder og underarme hos tatovøren, gælder dette:

  • Hvis såret har hul, der siver, hvis der er tegn på infektion eller hvis der er sårskorpe, må der ikke tatoveres
  • Der må gerne tatoveres, hvis såret er meget overfladisk og der ikke er hul, infektion eller sårskorpe, og hvis såret er tørt og der udføres korrekt håndhygiejne.

Sår på overarmene og kroppen, som er forbundet forsvarligt og befinder sig under tøj eller ren forbinding, har ikke betydning for, om der må tatoveres.

Du kan straffes, hvis du overtræder tatoveringsloven

Sikkerhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed på tatoveringsområdet. Styrelsen fører tilsyn med, at reglerne i tatoveringsloven, lov nr. 695 af 8. juni 2018, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger overholdes.

Det står i § 14, stk. 1, i tatoveringsloven, at Sikkerhedsstyrelsen kan give et registreret tatoveringssted påbud om at træffe foranstaltninger med henblik på at efterkomme krav fastsat i §§ 7-9 eller regler udstedt i medfør heraf. Hvis tatoveringsstedet ikke efterkommer vores påbud, kan vi komme på et uvarslet opfølgningsbesøg eller du kan blive politianmeldt. Et opfølgningsbesøg er gebyrbelagt.

Hvis et tatoveringssted overtræder bestemmelser i tatoveringsloven og ikke følger et påbud fra Sikkerhedsstyrelsen eller afviser at medvirke til et tilsyn, kan Sikkerhedsstyrelsen afregistrere tatoveringsstedet.


Indholdet er opdateret 2. juni 2021