Registreringskrav for tatoveringssteder

Alle tatoveringssteder i Danmark skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen på tilsynsordningen.

Registrering af tatovørsted

Senest 1. januar 2020 skal alle tatoveringssteder være registreret i tilsynsordningen hos Sikkerhedsstyrelsen. 

Registreringskravet følger tatoveringslovens § 4. I loven beskrives alle krav i forbindelse med registrering, hygiejne, skriftlig information om risici til kunder samt oplysninger om de anvendte tatoveringsfarver.

De koster 5776 kr. pr. tatoveringssted at være registreret i tilsynsordningen. Det dækker omkostninger ved administration og tilsyn med, at tatoveringsstedet overholder kravene i tatoveringsloven.

Tilknyttede tatovører

Ved registrering skal det oplyses, hvilke tatovører der er tilknyttet tatoveringsstedet. En tatovør kan godt være tilknyttet flere tatoveringssteder. Registreringen skal ske inden for ”rimelig tid,” der tolkes som inden for 14 dage.