Registrer dit tatoveringssted og tilknyttede tatovører

Både permanente og midlertidige tatoveringssteder skal registrere sig via en blanket på virk.dk. Det gælder både tatoveringssteder, der udfører klassiske tatoveringer og dem, der udfører kosmetiske tatoveringer (permanent makeup). Registreringskravet gælder ikke tatoveringssteder, som kun udfører medicinske tatoveringer.
Derudover skal det registreres, hvilke tatovører der er tilknyttet et tatoveringssted,
Det skal ligeledes registreres, hvis der sker ændringer for tatoveringsstedet eller de tilknyttede tatovører, fx ny ejer, flytning, ændrede oplysninger om stedet eller ændringer i, hvilke tatovører der er tilknyttet.

Registrering af tatoveringssted

Har du et tatoveringssted, så skal du registrere dig hos Sikkerhedsstyrelsen, inden den første kunde tatoveres. Du skal betale et registreringsgebyr en gang om året. Se den gældende gebyrsats her.

Alle tatoveringssteder skal oplyse, hvilke tatovører de har tilknyttet.

Når du har registreret dit tatoveringssted, får det et TAST-nummer. TAST-nummeret knytter sig til tatoveringsstedets adresse. Denne registrering dækker også, hvis tatoveringsstedet midlertidigt tatoverer på en anden adresse, fx en stand på en messe eller et marked.

Du kan finde TAST-nummeret på dit tatoveringssted i registeret over tatoveringssteder

Arrangøren på et midlertidigt tatoveringssted (messe, marked, arrangement el.lign.) kan også vælge at registrere sig, så alle tatovører kan tilknyttes arrangørens TAST-nummer. Så arbejder tatovørerne på arrangørens ansvar.

Tilknyttede tatovører

Ved registrering af et tatoveringssted skal det oplyses, hvilke tatovører der er tilknyttet tatoveringsstedet. En tatovør kan godt være tilknyttet flere tatoveringssteder.

Det er ulovligt at tatovere i Danmark, hvis en tatovør ikke er tilknyttet et TAST-nummer på et registreret tatoveringssted. Dette gælder også for midlertidige tatoveringssteder, fx messer, markeder og andre arrangementer.

Gæstetatovører/freelancere, som ofte kommer for at tatovere på tatoveringsstedet, må gerne forblive registreret og skal ikke registreres og afmeldes for hver gang, de tatoverer på stedet.

Kosmetiske tatovører

Kosmetiske tatoveringssteder skal være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen ligesom traditionelle tatoveringssteder. Registrering foregår på samme blanket på Virk.dk som for traditionelle tatovører. 

Der skal betales gebyr for registreringen. 

Ændring eller afmelding af tatoveringssted

Hvis dit tatoveringssted flytter til en ny adresse, skal du registrere det på ny, da registreringen knytter sig til adressen.

Derfor skal du ved flytning melde lukning af tatoveringsstedet på den tidligere adresse og foretage en ny registrering hos Sikkerhedsstyrelsen med den ny adresse. Det kræver, at du betaler registreringsgebyr igen.

Lukning (afregistrering) sker via ændringsblanket på Virk.dk.

Registrering af ny adresse skal ske via blanket til ny registrering på Virk.dk.

- - - 

Hvis du lukker dit tatoveringssted permanent, skal du afregistrere det hos Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk.

Herefter vil dit tatoveringssted ikke længere være registreret i tatoveringsordningen, og det er derfor ulovligt, hvis du fortsat udøver tatoveringsvirksomhed på adressen.

De tatovører, der evt. er registreret under dit TAST-nummer, kan dermed heller ikke lovligt tatovere i Danmark længere.

Afregistrering sker via ændringsblanket på Virk.dk.

Midlertidigt tatoveringssted

Alle tatovører på et midlertidigt tatoveringssted (messe, marked, arrangement eller lignende) skal være tilknyttet et TAST-nummer, og tatovørerne skal fremgå af registret over tatoveringssteder.
Tilknyttede tatovører kan være registreret på flere måder:

  • Arrangøren af det midlertidige tatoveringssted kan registrere sig hos Sikkerhedsstyrelsen og tilknytte alle tatovører til arrangørens TAST-nummer. Så arbejder tatovørerne på arrangørens ansvar.
  • Et permanent tatoveringssted kan lade tatovørerne tilknytte til sit TAST-nummer og dermed arbejde på der permanente tatoveringssteds ansvar og registrering.
  • En tatovør kan registrere sig som et tatoveringssted hos Sikkerhedsstyrelsen, få sit eget TAST-nummer og arbejde på eget ansvar. 

Hvis en tatovør ikke er tilknyttet et TAST-nummer, er det ulovligt at tatovere i Danmark.

Messer og lignende er midlertidige tatoveringssteder

Hvis du skal afholde et arrangement, hvor der tatoveres, skal du registrere arrangementet som et midlertidigt tatoveringssted, medmindre alle de deltagende tatovører er registreret med eget TAST-nummer eller er tilknyttet et TAST-nummer på et andet tatoveringssted. 

Hvis du som arrangør vil registrere et midlertidigt tatoveringssted, skal du bruge registreringsblanketten på virk.dk og tilknytte alle de tatovører, der skal tatovere under arrangementet.

Her er der ikke registreringspligt

Hvis dit tatoveringssted kun udfører medicinske tatoveringer eller piercinger, skal tatoveringsstedet ikke registreres. Det er tatoveringsformer, der ikke er omfattet af registreringspligten.