Registrer dit tatoveringssted og tilknyttede tatovører

Tatoveringssteder skal registrere sig via en blanket på virk.dk. Det gælder både tatoveringssteder, der udfører klassiske tatoveringer og dem, der udfører kosmetiske tatoveringer (permanent makeup). Registreringskravet gælder ikke tatoveringssteder, som kun udfører medicinske tatoveringer.
Derudover skal det registreres, hvilke tatovører der er tilknyttet et tatoveringssted,
Det skal ligeledes registreres, hvis der sker ændringer for tatoveringsstedet eller de tilknyttede tatovører.

Registrering af tatoveringssted

Har du et tatoveringssted, så skal du registrere dig hos os, inden de første kunder tatoveres. Du skal betale et registreringsgebyr en gang om året. Se den gældende gebyrsats her.

Alle tatoveringssteder skal oplyse, hvilke tatovører de har tilknyttet.

Når du har registreret dit tatoveringssted, får det et TAST-nummer. TAST-nummeret knytter sig til tatoveringsstedets adresse. 

Du kan finde TAST-nummeret på dit tatoveringssted i registeret over tatoveringssteder

Tilknyttede tatovører

Ved registrering skal det oplyses, hvilke tatovører der er tilknyttet tatoveringsstedet. En tatovør kan godt være tilknyttet flere tatoveringssteder.

Ændringer af tilknyttede tatovører skal ske inden for ”rimelig tid,” der tolkes som inden for 14 dage.

Gæstetatovører/freelancere, som ofte kommer for at tatovere på tatoveringsstedet, må gerne forblive registreret og skal ikke registreres og afmeldes for hver gang, de tatoverer på stedet.

Kosmetiske tatovører

Kosmetiske tatoveringssteder skal være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen inden 1. juli 2021. Registrering foregår på samme blanket på Virk.dk som for traditionelle tatovører. 

Der skal betales gebyr for registreringen. 

Ændring eller afmelding af tatoveringssted

Er dit tatoveringssted ikke længere aktivt, skal du afmelde det hos Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk.

Herefter vil dit tatoveringssted ikke længere være registreret i tatoveringsordningen, og det er derfor ulovligt, hvis du fortsat udøver tatoveringsvirksomhed på adressen.

Afmelding sker via ændringsblanket på Virk.dk.

Midlertidigt tatoveringssted

Hvis du skal tatovere på en adresse i en afgrænset periode, skal du registrere stedet som et midlertidigt tatoveringssted.

Det gælder dog ikke, hvis du allerede har et tatoveringssted med eget TAST-nummer. Det kan for eksempel være, hvis du laver en pop up under et eksisterende TAST-nummer, eller hvis tatoveringsstedet er en campingvogn, der er registreret på hjemmeadressen. 

Når du skal registrere et midlertidigt tatoveringssted, skal du bruge registreringsblanketten på virk.dk.

Du skal også udfylde et særligt skema med en oversigt over de tatovører, der er tilknyttet det midlertidige tatoveringssted.

Messer og lignende er midlertidige tatoveringssteder

Hvis du skal afholde et arrangement, hvor der tatoveres, skal du registrere arrangementet som et midlertidigt tatoveringssted, medmindre alle de deltagende tatovører er registreret med eget TAST-nummer. 

Når du skal registrere et midlertidigt tatoveringssted skal du bruge registreringsblanketten på virk.dk.

Du skal også udfylde et særligt skema med en oversigt over de tatovører, der er tilknyttet det midlertidige tatoveringssted.

Det kan for eksempel være en tatoveringsmesse, hvor messen er registreret som tatoveringssted og har tilknyttet alle tatovørerne til det midlertidige tatoveringssted. 

Download skemaet, midlertidigt tatoveringssted

Her er der ikke registreringspligt

Hvis dit tatoveringssted kun udfører medicinske tatoveringer eller piercinger, skal tatoveringsstedet ikke registreres. Det er tatoveringsformer, der ikke er omfattet af registreringspligten.