Klasse 1 - ukrudtsbrændere til privat brug

Ukrudtsbrændere må kun anvendes udendørs. Fabrikantens anvisninger for anvendelse og afstandskrav skal altid følges.
Indholdet er senest revideret 27. februar 2019

Mærkning

En ukrudtsbrænder skal overholde kravene i bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel eller være DG-godkendt efter den tidligere, nationale godkendelsesordning.
Af mærkningen på ukrudtsbrænderen skal det kunne ses, hvilket gaskategori og tilslutningstryk brænderen er beregnet til.

Ukrudtsbrændere til flaskegas er normalt beregnet til et tilslutningstryk på mellem 0.5 og 2 bar, så man skal se efter mærkningen I3B/P ellerflaskegas og 0.5-2 bar.

Ukrudtsbrændere, der forsynes fra en gasdåse, skal være beregnet til direkte gastryk, så man skal se efter mærkning med direkte tryk - butan, direkte tryk - butan-propan mix eller direkte tryk - propan.
Det er vigtigt også at se efter hvilken type gasdåse, der skal anvendes til apparatet, og kun anvende gasdåser med den gastype, som fabrikanten angiver.

Installation og brug

Ukrudtsbrændere skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger og installationsvejledning. En ukrudtsbrænder kan installeres enten med en gasdåse eller en gasflaske.

Hvis din ukrudtsbrænder skal tilsluttes en gasdåse, skal du sikre dig, at du bruger de rigtige gasdåser. Læs derfor ALTID fabrikantens anvisninger og køb de rigtige gasdåser!
Hvis du vil konvertere din ukrudtsbrænder til at kunne bruges med en gasflaske i stedet for en gasdåse, kan det kun ske efter fabrikantens anvisninger og du må kun bruge det konverteringsudstyr, som fabrikanten anbefaler og har fået godkendt til formålet. Hvis fabrikanten ikke direkte oplyser, at ukrudtsbrænderen kan konverteres, MÅ den selvfølgelig ikke konverteres.

Hvis din ukrudtsbrænder skal tilsluttes en gasflaske og ikke har en slange og regulator med fra fabrikanten, skal du købe en regulator og en gasslange. Det skal passe til ukrudtsbrænderen og leve op til kravene, der er beskrevet her. Hvis du senere skal udskifte din slange og/eller regulator, må du gerne selv gøre dette, men du skal sikre dig, at det er den korrekte regulator og slange, du bruger. Vær opmærksom på, at slangen altid skal være beregnet til højtryk og have en forskruning, der passer til mellemtryksregulatoren.

Når du tilslutter din ukrudtsbrænder til en gasflaske, skal gasslangen være så kort som muligt, og længden skal være tilpasset disse forhold:

 • Fabrikantens anvisninger for apparatet.
 • Apparatets anvendelse og placering.
   

Gasslangen skal beskyttes mod mekanisk og termisk overlast eller andre påvirkninger, der kan beskadige slangen. Du skal også være opmærksom på ikke at knække eller vride gasslangen.

Når du skal tilslutte din ukrudtsbrænder til gasflasken eller gasdåsen, skal du altid placere gasflasken eller gasdåsen, så den er oprejst. Følg altid fabrikantens vejledning i manualen om, hvor flasken skal placeres.

Vær forsigtig, når du tilslutter gassen. Tjek, at afspærringsventilen på brænderen er lukket og sørg for, at regulatoren eller gasdåsen er korrekt monteret, før du tænder for ukrudtsbrænderen.

Inden du tager din ukrudtsbrænder i brug, skal du kontrollere, at gasinstallationen er tæt. Det gør du sådan her:

 1. Luk for betjeningsknapperne på ukrudtsbrænderen.
 2. Tænd for gassen til ukrudtsbrænderen.
 3. Påfør sæbevand eller lækagespray på alle samlinger. Se hvordan det gøres her.
 4. Tjek for bobler.
 5. Hvis der er bobler, så er installationen utæt. Luk straks for gassen.
 6. Derefter udbedrer du fejlen: Undersøg, om gasdåse eller regulator er korrekt monteret, flaskegasslangen skal udskiftes eller et spændebånd eller et gevind skal strammes. Andet må du som privatperson ikke gøre.
 7. Kontroller igen alle samlinger med sæbevand. Hvis det lugter af gas, eller der stadig er bobler, er installationen stadig utæt.
 8. Luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom!
 9. Er du i tvivl, så få dit udstyr undersøgt og eventuelt repareret af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller kontakt forhandleren.

Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, så afmonter regulatoren eller gasdåsen. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom!

Du skal som ejer af en ukrudtsbrænder sikre dig, at din gasinstallation bruges efter hensigten og betjenes, som fabrikanten anviser. Læs og følg derfor altid brugsanvisningen!
Vær opmærksom på jævnligt at tjekke, om din gasinstallation er tæt, ved at påføre sæbevand på alle samlinger og tjekke for bobler. Se hvordan det gøres her.

Lugter det af gas – så luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator.

Gode råd om sikker brug af ukrudtsbrænder

 • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
 • Hold brænderen væk fra tør jord og tør bevoksning
 • Husk god afstand til biler, bygninger og plankeværk
 • Hold øje med glemte gløder
 • Forlad aldrig en tændt eller varm brænder
 • Afmonter gasflaske eller -dåse efter brug
 • Tjek, at ukrudtsbrænderen har DG-mærke eller er mærket med gastype og påtrykt GAS

Placering af gasflaske

Du skal også sikre, at gasinstallationen er sikker og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til dens anvendelse og formål og efter fabrikantens anvisninger. Det betyder, at din ukrudtsbrænder og evt. slange og regulator jævnligt skal efterses, så der sikres tilstrækkelig beskyttelse mod fejlsituationer.

Vedligeholdelse af din ukrudtsbrænder

Du skal sørge for, at din gasinstallation sikres mod beskadigelse som følge af vind, vejr, fejlbetjening, påkørsel mv.

Du skal også sikre, at gasinstallationen er sikker og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til dens anvendelse og formål og efter fabrikantens anvisninger. Det betyder, at din ukrudtsbrænder og evt. slange og regulator jævnligt skal efterses, så der sikres tilstrækkelig beskyttelse mod fejlsituationer. 

Lugter det af gas, så luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator.
OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes, før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.