Regler for sporbarhed på tobaksvarer - track and trace

EU har indført et sporbarhedssystem som led i at bekæmpe illegal handel med tobaksvarer. Det er et track and trace-system, hvor hver enkelt pakke med cigaretter eller rulletobak mærkes, så den kan følges hele vejen fra fabrikanten til butikken, der sælger tobak til forbrugerne.

Tobaksvaredirektivet

Kravet om et sporbarhedssystem for tobaksvarer er defineret i artikel 15 i EU’s tobaksvaredirektiv 2014/40/EU fra 3. april 2014.

EU-gennemførelsesforordning

Reglerne omkring sporbarhed for tobaksvarer er fastsat i EU-Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/574 fra 15. december 2017 som senere er ændret ved EU-Kommissionens gennemførselsforordning 2023/448 fra 1. marts 2023.

Dansk lovgivning

Den danske tobaksvarelov blev ændret 30. januar 2019 med bestemmelser omkring ID-udsteder, identitetsmærkning af tobaksvarer og sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Kravet om sporbarhed for tobaksvarer trådte i kraft 20. maj 2019 for cigaretter og rulletobak.
20. maj 2024 træder sporbarhedskravet i kraft for alle øvrige tobaksprodukter.

Overgangsordninger

Tobaksvarer, bortset fra cigaretter og rulletobak, der er produceret eller importeret til EU før 20. maj 2024, må sælges indtil 20. maj 2026, selv om de ikke er mærket med ID-oplysninger.