Sådan fungerer track and trace, når du er fabrikant eller importør

Her kan du se kravene til dig, der er fabrikant eller importør af cigaretter og rulletobak. Disse krav gælder, hvis du sælger tobaksvarer til videresalg.

Du skal registreres

Du skal registrere din virksomhed, hvis du producerer cigaretter eller rulletobak eller er importør og sælger det til videresalg. Det skal ske i et registreringssystem, der drives af ID-udstederen Worldline SA på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.

Hvad skal jeg registrere?

Når du driver din virksomhed som fabrikant eller importør inden for EU, skal du registrere virksomheden.

Som fabrikant inden for EU skal du registrere dit produktionsanlæg og alle øvrige anlæg, der er led i handlen med tobaksvarer, for eksempel et lager eller et distributionscenter. Alle anlæg får ved registreringen entydige ID-koder. Du skal ligeledes registrere de maskiner, du bruger til produktionen og oplyse deres kapacitet.

Som importør til EU har du ansvar for, at de varer, du importerer, kan spores fra fabrikanten og frem til dig som importør. Det betyder, at fabrikanter uden for EU og deres maskiner og produkter skal have ID-numre på samme måde, som hvis produktionen foregår inden for EU. Du skal som importør registrere dine leverandører uden for EU hos den danske ID-udsteder og hos ID-udstedere i øvrige lande, hvor du som importør vil markedsføre tobaksvarer.

Hvornår skal jeg indberette?

Disse oplysninger skal indberettes inden for højst tre timer:

  • Påsætning af ID-numre på enkeltpakninger
  • Påsætning af ID-numre på sampakninger
  • Modtagelse af tobaksprodukter i en virksomhed

Disse oplysninger skal indberettes inden for 24 timer, før tobaksprodukterne håndteres: 

  •  Afsendelse af tobaksprodukter fra en virksomhed
  • Omladning
  • Opdeling af sampakninger
  • Levering til flere salgssteder med salgsvogn

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med registreringen?

Hvis du har problemer med registreringssystemet, når du vil registrere dig som økonomisk operatør eller registrere et anlæg, skal du kontakte ID-udstederen Worldline SA. Det kan ske via kontaktoplysninger i registreringssystemet eller via email dl-dk-servicedesk.ext@worldline.com eller tlf. 31363874. 
Hvis du har problemer med at rapportere påsatte ID-numre på tobaksvarer eller rapportere tobaksvarers bevægelser, skal du kontakte Dentsu, der leverer det primære datalager i EU. Du kan finde kontaktoplysninger på https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/resources/

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til track and trace?

Har du spørgsmål til sporbarhedssystemet for tobaksvarer, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Det kan ske via email til sik@sik.dk eller på tlf. 3373 2000.