Sådan fungerer track and trace-systemet for tobaksvarer

Fra 20. maj 2019 er der indført et sporbarhedssystem i EU som led i at bekæmpe illegal handel med tobaksvarer. Det er et track and trace-system, hvor hver enkelt pakke med cigaretter eller rulletobak mærkes, så den kan følges hele vejen fra fabrikanten til butikken, der sælger tobak til forbrugerne.

Fælles europæisk register

Der oprettes et fælles EU-register med oplysninger fra alle EU-lande. Datalageret i EU vil indeholde data fra ID-udstedere både i Danmark og de øvrige EU-lande.

Ved hjælp af oplysninger fra registeret kan myndigheder i EU kontrollere, at et produkt ikke er blevet handlet illegalt, uanset hvor i kæden fra fabrikant til detailforhandler produktet befinder sig. 

Hvad kræves der af teknik?

Detailforhandleren skal registrere sig online for at få et ID-nummer, der skal bruges, når der købes tobaksvarer ind. I detailleddet er der ikke krav om yderligere udstyr eller rapportering.

For fabrikanter, grossister samt transportører, der skal omlade tobaksvarer, kræves der ud over et ID-nummer også udstyr, der kan scanne tobaksvarerne og sende oplysninger videre til EU-registeret. Udstyret skal kunne registrere tidspunkter for ankomst, afgang og omladning af tobaksvarerne. Derudover skal en grossist eller fabrikant også registrere økonomiske transaktioner, for eksempel når der udstedes fakturaer eller modtages betaling. 

Hvem skal betale for mit udstyr?

Hvis du har udgifter til at anskaffe et scanningssystem, kan du søge tobaksvareindustrien om at få dækket omkostningerne. Det sker via virksomheden SGS Ontrack, der håndterer ansøgninger fra hele EU om at få dækket udgifter.