Montering af belysningsarmaturer

Denne vejledning dækker forhold omkring montering af belysningsarmaturer.

Sikkerhedsniveau og installationsvejledning

Belysningsarmaturer skal overholde kravene i den europæisk standardserie EN 60598 eller have et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Alle oplysninger, der er nødvendige for at sikre korrekt installation, brug og vedligeholdelse af belysningsarmaturet, skal jævnfør 60598-1 pkt. 3.3 være angivet på armaturet eller i fabrikantens installationsvejledning. Vejledningen skal være på dansk eller for eksempel via piktogrammer.

Enhver må opsætte og nedtage belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP 20 (normaltætte) samt i badeværelser.

Belysningsarmaturer skal være egnet til den pågældende anvendelse og skal installeres i overensstemmelse med fabrikantens instruktion.   

Specielle forhold i forbindelse med montering

Generelt

Belysningsarmaturer til fast montering på væg eller loft, der ikke er til montering på dåse eller hvor den faste installation ikke kan afsluttes i et lukket forbindelsesrum, skal overholde de generelle krav i EN 60598 der bl.a. indeholder krav til:

  • ledningsåbninger uden skarpe kanter
  • evt. aflastningsindretninger