Spørgsmål og svar om autorisation og virksomhedsgodkendelse

Læs om autorisation og virksomhedsgodkendelse inden for el, gas, vvs og kloak.

Generelt om autorisationer

Hvad må jeg lave uden autorisation?

Virksomheder uden autorisation må lave det samme inden for el og vvs som private forbrugere.

Vi har lavet 15 korte informationsvideoer, som viser, hvad virksomheder uden autorisation og forbrugere selv må lave af el- og vvs-arbejde. Se videoerne her.

Hvordan modtager jeg post fra Sikkerhedsstyrelsen?

Vi sender post til e-boks. Du kan også skrive til os via e-boks, hvis du ønsker at benytte en sikker forbindelse. Vi har også en almindelig e-mail: sik@sik.dk

Hvad må jeg kalde min virksomhed?

Du må eksempelvis kalde dig VVS installatør og reklamere med, at du udfører VVS arbejde, hvis du har en fuld autorisation til VVS (VFUL). Med en sådan autorisation må du arbejde med vand-, afløbs- og gasinstallationer under 135 kW.

Hvis du derimod har en delautorisation på VVS området, må du kalde dig det, du har en autorisation til:

  • Vand- og afløbsinstallatør (VDVA)  
  • Boliginstallatør vand- og afløb (VDBO)

En virksomhed må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at virksomheden har autorisation eller godkendelse, hvis det ikke er tilfældet. Det afhænger af en konkret vurdering, hvornår et forhold er egnet til at vække forestilling. Det betyder derfor også, at du med en delautorisation IKKE må reklamere med, at du er VVS installatør. Det skal tydeligt fremgå, hvad din autorisation dækker over.

Der er dog undtagelser, hvor det er tilladt at benytte ordet VVS i navnet på virksomheden. Det kan være i tilfælde, hvor en virksomhed eksempelvis sælger VVS materiel. Virksomheder er berettigede til at benytte betegnelsen uden at dette strider imod autorisationsloven, hvis anvendelsen af betegnelsen ikke er egnet til at vække forestilling om at virksomheden er autoriseret til at udføre vvs-arbejde.

Samme princip gælder også på andre fagområder. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk eller 33732000.

Virksomhedsautorisation

Hvor finder jeg mit autorisationsnummer?

Du finder dit autorisationsnummer på autorisationsregisteret. Hvis din virksomhed har en godkendelse på gasområdet, kan du finde dit godkendelsesnummer på godkendelsesregisteret.

Hvilke typer af autorisation findes der?

Der findes flere typer af autorisationer og godkendelser inden for el, vvs, kloak og gas. Vi har samlet de forskellige autorisationer og godkendelser i en liste.

Se liste over alle autorisationstyper og godkendelser.

Hvordan søger jeg om autorisation til min virksomhed?

Hvis du vil søge om autorisation eller gasgodkendelse til din virksomhed, skal du sende en ansøgning.

Læs mere om, hvordan du får en virksomhedsautorisation.

Hvor lang tid tager det at behandle min ansøgning?

Vi gør hver dag vores bedste for at have så korte sagsbehandlingstider, som muligt.

Du skal holde øje med din e-boks, da vi henvender os til dig den vej; både hvis vi har brug for flere oplysninger, og når vi er klar med en afgørelse.

Der er i bekendtgørelsen en regel om stiltiende accept. Det betyder, at hvis du ikke har hørt fra os inden for 60 dage efter, at vi har modtaget din ansøgning, kan du anse din godkendelse for givet.

Det kræver dog, at alt nødvendig dokumentation er sendt til os sammen med ansøgningen. Fristen kan forlænges en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få en virksomhedsautorisation?

For at få en virksomhedsautorisation eller en godkendelse på gasområdet, skal du have en forhåndsgodkendelse af dit kvalitetsledelsessystem (KLS) samt en fagligt ansvarlig, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og ansat i mindst 30 timer om ugen.

Husk, hvis den fagligt ansvarlige tidligere har været tilknyttet en anden autoriseret virksomhed, skal han afmeldes den virksomhed, inden han kan tilknyttes din virksomhed.

Læs mere om, hvordan du søger om en virksomhedsautorisation.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få en delautorisation?

En del-autorisation er en autorisation inden for en afgrænset del af et autorisationsområde. For at få en delautorisation skal du opfylde de samme krav, som gælder til en fuld autorisation. 

Du skal have en forhåndsgodkendelse af dit kvalitetsledelsessystem (KLS) samt en fagligt ansvarlig, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til del-autorisationsområdet og ansat i mindst 30 timer om ugen.

Husk, hvis den fagligt ansvarlige tidligere har været tilknyttet en anden autoriseret virksomhed, skal han afmeldes den virksomhed, inden han kan tilknyttes din virksomhed.

Hvad må jeg kalde min virksomhed?

Du må eksempelvis kalde dig VVS installatør og reklamere med, at du udfører VVS arbejde, hvis du har en fuld autorisation til VVS (VFUL). Med en sådan autorisation må du arbejde med vand-, afløbs- og gasinstallationer under 135 kW.

Hvis du derimod har en delautorisation på VVS området, må du kalde dig det, du har en autorisation til:

  • Vand- og afløbsinstallatør (VDVA)  
  • Boliginstallatør vand- og afløb (VDBO)

En virksomhed må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at virksomheden har autorisation eller godkendelse, hvis det ikke er tilfældet. Det afhænger af en konkret vurdering, hvornår et forhold er egnet til at vække forestilling. Det betyder derfor også, at du med en delautorisation IKKE må reklamere med, at du er VVS installatør. Det skal tydeligt fremgå, hvad din autorisation dækker over.

Der er dog undtagelser, hvor det er tilladt at benytte ordet VVS i navnet på virksomheden. Det kan være i tilfælde, hvor en virksomhed eksempelvis sælger VVS materiel. Virksomheder er berettigede til at benytte betegnelsen uden at dette strider imod autorisationsloven, hvis anvendelsen af betegnelsen ikke er egnet til at vække forestilling om at virksomheden er autoriseret til at udføre vvs-arbejde.

Samme princip gælder også på andre fagområder. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk eller 33732000.

Kan jeg få en bibeskæftigelsesautorisation?

Nej, det er ikke længere muligt at få en bibeskæftigelsesautorisation.

De virksomheder, der pr. 2. juni 2014 havde en bibeskæftigelsesautorisation, kan beholde den. Hvis autorisationen ophører af den ene eller anden årsag, er det ikke muligt at få en ny bibeskæftigelsesautorisation.

Kan jeg lave ændringer til min bibeskæftigelsesautorisation?

Du kan ændre, om du ønsker et CVR-nr. tilknyttet eller ej. Ønsker du at tilknytte et CVR-nummer, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Vær opmærksom på, at tilknytningen af et CVR-nummer betyder, at dit kvalitetsledelsessystem skal endeligt godkendes af en kontrolinstans, inden der er gået seks måneder. Ønsker du ikke længere at have tilknyttet et CVR-nummer, skal du også kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Her skal du vedlægge dokumentation for ophør af CVR-nummer og dokumentation for, at dit kvalitetsledelsessystem er gyldigt på ændringstidspunktet. Hvis du ønsker at ændre din bibeskæftigelse til en hovedbeskæftigelse med samme CVR-nummer, skal du sende en ny virksomhedsansøgning. Hvis du har et gyldigt kvalitetsledelsessystem, kan du bruge det i stedet for en forhåndsgodkendelse.   

Hvad gør jeg, hvis den fagligt ansvarlige er afgået ved døden?

Hvis din virksomhed kun har tilknyttet én fagligt ansvarlig, og denne afgår ved døden, betyder det, at autorisationen bortfalder pr. dødsdagen.

Du har pligt til straks at oplyse Sikkerhedsstyrelsen om dødsfald hos en fagligt ansvarlig.

Hvis du ønsker fortsat at udføre autorisationskrævende arbejde, vil du kunne opnå en dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i op til 3 måneder efter dødsdagen. Det kræver, at du sender en ansøgning om ny autorisation eller virksomhedsgodkendelse samt en dispensationsansøgning.

 

Må jeg bruge udenlandsk arbejdskraft i min virksomhed?

Som virksomhedsejer er det helt op til dig, hvem du ansætter.

Hvis du ønsker at ansætte en udlænding som fagligt ansvarlig, skal han - ligesom en dansk fagligt ansvarlig - godkendes af Sikkerhedsstyrelsen først.

Læs mere om autorisation og godkendelse som fagligt ansvarlig for udenlandske virksomheder og personer.

Hvordan ved jeg, hvem der er registreret som fagligt ansvarlig i min virksomhed?

Du kan dokumentere, hvem der er den fagligt ansvarlige i din virksomhed ved at vise det seneste brev, du har modtaget fra os. I brevet fremgår, hvori navnet på den eller de fagligt ansvarlige er nævnt. Det kan være dit autorisationsbrev eller et brev, der er sendt til dig i forbindelse med ændring af fagligt ansvarlig. Brevene er sendt til din e-boks.

Hvis du ikke kan finde et af de nævnte breve, er du velkommen til at sende en mail til os på sik@sik.dk. Så sender vi en bekræftelse til dig, som du kan bruge som dokumentation overfor din kontrolinstans.

Det er ikke muligt at se i autorisationsregisteret, hvem der er fagligt ansvarlig i en virksomhed.

Kan min virksomhed søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig?

Det er i nogle tilfælde muligt at søge om en dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig. Det er vigtigt, at din virksomhed søger om dispensationen, inden din nuværende fagligt ansvarlige stopper i virksomheden.

Læs mere om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.

Hvordan ændrer jeg, hvem der er fagligt ansvarlig i min virksomhed?

Hvis du ansætter en ny fagligt ansvarlig i din virksomhed, skal du sende en ændringsblanket til os. Husk, du skal sende ændringsblanketten inden ændringen sker.

Udfyld blanket om ændringer.

Hvor længe må min fagligt ansvarlige holde ferie?

Din fagligt ansvarlige må ikke være væk på grund af ferie, sygdom eller orlov i mere end 6 uger i træk.

Hvis du kan se, at din fagligt ansvarlige vil være væk i mere end de 6 uger, skal du søge om en dispensation til at arbejde uden fagligt ansvarlig i en periode. Ansøgningen skal sendes til os inden 6 ugers perioden udløber, hvis du vil beholde din autorisation.

Udfyld ansøgning om dispensation.

Kan jeg indleje medarbejdere i min virksomhed?

Ja, hvis du har et større projekt, der kræver flere medarbejdere, end du normalt har ansat i din virksomhed, er det muligt at lave en indlejningsaftale med en anden virksomhed, så du kan have flere medarbejdere til rådighed.

Der skal være tale om en nærmere afgrænset periode eller et bestemt projekt.

Der skal ligge en skriftlig aftale mellem din virksomhed og den anden virksomhed. Aftalen skal ligge i dit kvalitetsledelsessystem (KLS), så du til enhver tid kan dokumentere det over for din kontrolinstans.

Det er ikke muligt at indleje en fagligt ansvarlig.

Hvordan ændrer jeg navn eller adresse på min virksomhed?

Hvis din virksomhed har ændret navn eller adresse, skal du sende en ændringsblanket til os. Blanketten findes på www.virk.dk, hvor du skal logge ind med din virksomheds NemID.

Udfyld blanket om ændringer.

Har det betydning for min autorisation, hvis jeg skifter fra enkeltmandsvirksomhed til en anden selskabsform?

Hvis din virksomhed ændres fra enkeltmandsvirksomhed til fx ApS eller A/S, skifter den CVR-nummer.

Et skift af CVR-nummer vil altid betyde, at du skal søge en ny autorisation, da autorisationen knytter sig til CVR-nummeret.

Når du søger om autorisation til den nye virksomhed, vil den gamle blive lukket.

Skal jeg som autoriseret virksomhed stille en bankgaranti?

Nej, det er ikke længere et krav til autoriserede VVS- og kloak virksomheder, at de skal stille en bankgaranti for at have en autorisation. Kravet blev afskaffet 1. januar 2007.

For virksomheder, der var autoriserede før 1. januar 2007, blev der fastsat en overgangsordning, som betød, at sikkerhedsstillelsen skulle gælde i 2 år efter, at kravet om sikkerhedsstillelse blev ophævet.

Sikkerhedsstyrelsen frigav pr. 1. januar 2009 alle garantier/deponeringer.

Hvordan afmelder jeg min autorisation?

Hvis du ikke længere ønsker en autorisation, skal du afmelde den over for Sikkerhedsstyrelsen. Det kan du gøre ved at sende en ændringsblanket og oplyse pr. hvilken dato, du ønsker at afmelde din autorisation.

Udfyld blanket om ændringer.

Det er ikke nok, at du blot giver din kontrolinstans besked om, at du vil afmelde din autorisation.

Kan jeg færdiggøre og færdigmelde arbejde, der er påbegyndt af en anden virksomhed?

Hvis det stykke arbejde, der allerede er lavet, er udført af en autoriseret virksomhed, så er det muligt at gøre arbejdet færdigt, hvis den første virksomhed enten nægter eller er ude af stand til at gøre det.

Din virksomhed overtager derved ikke ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at den lever op til de gældende regler på området.

Det er vigtigt, at du udfylder en færdiggørelsesblanket, hvis din virksomhed skal gøre et arbejde færdig for en anden virksomhed.

Hvorfor kan jeg ikke logge på min virksomhedsprofil?

Vi har udviklet et nyt autorisationsregister, som integrerer med CVR-registeret. Det betyder, at vi har nedlagt virksomhedsprofilen. Det betyder derfor, at du ikke længere kan tilføje kontaktoplysninger til din virksomhed, når den vises i autorisationsregisteret.

Hvis du har spørgsmål til virksomhedsprofilen, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke virksomhedsgodkendelser findes der på gasområdet?

Der findes tre særlige virksomhedsgodkendelser på gasområdet. De dækker over arbejde, der falder uden for autorisationsområdet:

  1. Store gasfyrede anlæg over 135 KW og gasinstallationer med procesudstyr
  2. Gasdrevne motoranlæg
  3. Gasdrevne turbiner

Hvis du arbejder inden for et af disse tre områder, skal du stadig godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, og reglerne i denne vejledning omfatter derfor også dig.