Når en udenlandsk virksomhed vil lave autorisationskrævende arbejde i Danmark

Hvis en udenlandsk virksomhed vil arbejde med installationer inden for el, vvs, gas eller kloak i Danmark, kræves der godkendelse ligesom for en dansk virksomhed. El-, vvs- og kloakvirksomheder skal have en autorisation, mens gasvirksomheder skal have en virksomhedsgodkendelse. Derudover skal virksomheden have tilknyttet en godkendt fagligt ansvarlig på fagområdet.

Autorisation og godkendelse

Udenlandske virksomheder, som ønsker at arbejde i Danmark på et autorisationskrævende område, skal søge om autorisation eller godkendelse hos os i Sikkerhedsstyrelsen.

Når din virksomhed skal arbejde midlertidigt i Danmark

Hvis din virksomhed kun skal arbejde i Danmark i en kort periode, skal du søge om en midlertidig autorisation eller godkendelse. Den gælder i 1 år.

Det er muligt at søge om at få fornyet en midlertidig autorisation eller godkendelse. Det kræver, at den fagligt ansvarlige i virksomheden genanmelder sig over for os, inden den midlertidige autorisation eller godkendelse udløber, og at din virksomheds arbejde i Danmark forsat kan betragtes som midlertidigt eller lejlighedsvis.

Når din virksomhed skal arbejde permanent i Danmark

Hvis din virksomhed skal arbejde permanent i Danmark, eller hvis din virksomhed har en dansk adresse og dansk cvr-nummer, skal du søge om etablering.

Kravet om et kvalitetsledelsessystem og fagligt ansvarlig

Ligesom hos danske virksomheder er det et krav, at din virksomhed har et kvalitetsledelsessystem (KLS), og at der er tilknyttet en fagligt ansvarlig person i mindst 30 timer om ugen. Den fagligt ansvarlige skal være godkendt af os i Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om autorisation og godkendelse for udenlandske virksomheder på den engelsksprogede del af vores hjemmeside, hvor du også finde de relevante ansøgningsblanketter.