Vejledninger til udarbejdelse af tilstandsrapporter

Der er udarbejdet syv vejledninger, der fra 1. oktober 2020 supplerer håndbog for beskikkede bygningssagkyndige.
Vejledningerne er ikke bindende, men kan bruges som hjælp ved udarbejdelse af tilstandsrapporter.

1. Hustypebeskrivelse

Hustypen defineres ud fra hovedbygningen på ejendommen. Den består af en generel beskrivelse af byggeteknik samt oplysninger om opmærksomhedspunkter og tagets restlevetid.

2. Skade og vurdering

Vejledning om vurderingssystemet og den praktiske gennemførelse af et bygningseftersyn.

Download vejledning

3. Registrering af ejendommens bygninger og undtagelser

Vejledningen gennemgår de oplysninger om bygningers anvendelse, areal og etager, der hentes ind i Husweb.dk fra OIS.DK. Hvornår kan bygninger og bygningsdele undtages og med hvilke forudsætninger. (Oplysningerne danner udgangspunkt for bygningseftersynet, men kan ændres – slettes).

4. Revision af en tilstandsrapport

Vejledning om, hvordan du reviderer en tilstandsrapport.

5. Oplysninger til ejerskifteforsikringen

Oversigt over, hvad en materialeliste til ejerskifteforsikringen skal indeholde.

6. Sælgeroplysninger

Vejledning til spørgeskemaet, som sælger skal udfylde, før tilstandsrapporten udarbejdes.

Download vejledning

7. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport

Vejledning om forhold ved huset, fx tag, ydermure, gulve, vinduer og døre, der ikke bør registreres som skader.