Love og regler om elprodukter

Elprodukter vil typisk være omfattet af flere direktivområder og bekendtgørelser. Overordnet falder elprodukter under Produktloven, som er en overordnet lov for produkter, men elprodukter vil også være omfattet af de specifikke bekendtgørelser, der er udgivet på området.

Du skal være opmærksom på, at elprodukter også kan være omfattet af andre direktiver end dem der er nævnt her. Vi har samlet de typiske love og regler der er gældende for elprodukter:

Produktloven

Alle produkter, som sættes i omsætning, er dækket af produktloven - også selvom produktet skal følge andre love og regler. Når der er tale om elektriske produkter, skal produktet også leve op til en række andre love og regler.

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel

Bekendtgørelse 2516 af 14. december 2021 implementerer lavspændingsdirektivet i dansk lovgivning, og fastlægger samtidig reglerne for elektrisk materiel der ikke er omfattet af Lavspændingsdirektivet.

Bekendtgørelsen dækker elektrisk materiel med en mærkespænding fra og med 50 V vekselspænding og fra og med 75 V jævnspænding.

Den gælder derfor for de fleste elektriske husholdningsapparater, produkter og  installationsmateriel til både professionel og privat brug.

Vejledningen Blue Guide

Blue guide er en generel vejledning med forklaringer til teksten og definitioner i de fleste EU-direktiver. Det er en meddelelse fra Europa-Kommissionen og den hedder ”Den blå vejledning om gennemførelsen af EU’s produktregler 2016, 2016/C 272/01”. 

EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet

Sikkerhedsstyrelsen udfører markedsovervågning af elektromagnetiske forhold ved apparater/produkter på vegne af Energistyrelsen. Det vil sige at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har det overordnet ressortansvar for EMC, mens Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med produkterne.

Reglerne for elektromagnetiske forhold er fastsat i:

EU-direktiv 2014/30/EU (EMC)

I Danmark er direktivet implementeret ved:

Lovbekendtgørelse nr 958 af 22. juni 2022 - Bekendtgørelse af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Bekendtgørelse nr. 1107 af 6. november 2019 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

RED – Radioudstyr

Sikkerhedsstyrelsen udfører markedsovervågning af radioudstyr på vegne af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Det vil sige at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har det overordnet ressortansvar for RED, mens Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med radioudstyr.

Reglerne for radioudstyr er fastsat i:

  • EU-direktiv 2014/53/EU (RED)
  • I Danmark er direktivet implementeret ved:
  • Lovbekendtgørelse nr 958 af 22. juni 2022 - Bekendtgørelse af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
  • Bekendtgørelse nr. 1107 af 6. november 2019 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

ECO-design

Sikkerhedsstyrelsen udfører markedsovervågning med ECO-design af energirelaterede elektriske produkter for Energistyrelsen. Det vil sige at Energistyrelsen har det overordnet ansvar for udvikling og fortolkning af reglerne for ECO-design af elektriske produkter.

Kravene til ECO-design er reguleret ved:

  • EU-direktiv 2009/125/EF
  • Lovbekendtgørelse 1068/15/2010
  • Bekendtgørelse nr. 1274/19/2010.

Se mere om Sikkerhedsstyrelsens kontrol her.

Energimærkning

Sikkerhedsstyrelsen udfører markedsovervågning med energimærkning af energirelaterede elektriske produkter for Energistyrelsen. Det vil sige at Energistyrelsen har det overordnet ansvar for udvikling og fortolkning af reglerne for energimærkning af elektriske produkter.

Kravene til energimærkning af energirelaterede elektriske produkter er reguleret ved:

  • EU-forordning 2017/1369
  • Lov nr. 455 af 18. maj 2011
  • Bekendtgørelse nr. 1026 af 4. november 2011

Se mere om Sikkerhedsstyrelsens kontrol her.