Love og regler om elprodukter

Vi har samlet de love og regler, som er gældende for elprodukter. Foruden produktloven er nogle elprodukter også omfattet af
lavspændingsdirektivet. Vær opmærksom på, at når elprodukter installeres, kan der være krav om, at installationen overholder reglerne i elsikkerhedsloven.

Produktloven

Alle produkter, som sættes i omsætning, er dækket af produktloven - også selvom anden lov er gældende. Når der er tale om elektriske produkter, skal produktet også leve op til en række andre love og regler.

Bekendtgørelse om elektrisk materiel

Bekendtgørelse 311 af 30/3/2016 implementerer lavspændingsdirektivet i dansk lovgivning.

Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding.

Det gælder derfor for en stor del af de elektriske produkter til både professionel og privat brug.