Kontrol og tilsyn: Ecodesign og energimærkning

Sikkerhedsstyrelsen udfører fra 1. august 2018 markedsovervågning med ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter for Energistyrelsen.

Ansvar hos Energistyrelsen

Energistyrelsen har fortsat det overordnede ansvar for udvikling og fortolkning af reglerne for ecodesign og energimærkning af produkter. 

Energistyrelsen er desuden ansvarlig for EPREL-databasen. Spørgsmål omkring EPREL-databasen skal derfor rettes til Energistyrelsen på ens@ens.dk

Ecodesign, bekendtgørelser og kontrol

Kravene til ecodesign er reguleret ved EU-direktiv 2009/125/EF, der fastsætter mindstekrav til blandt andet energieffektivitet for energiforbrugende produkter. I dansk lovgivning findes kravene i lovbekendtgørelse 1068/15/2010 og bekendtgørelse nr. 1274/19/2010. 

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, at produkter lever op til de fastsatte regler og træffer afgørelser, hvis et produkt ikke lever op til kravene. Overtrædelser kan føre til påbud, forbud eller eventuel politianmeldelse. Oplysninger om overtrædelser kan også blive videregivet til andre danske eller udenlandske myndigheder.

Energimærkning og tilsyn

Kravene til energimærkning af energirelaterede produkter er reguleret ved EU-forordning 2017/1369, lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og bekendtgørelse nr. 1026 af 4. november 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at produkterne overholder de fastsatte regler og træffer afgørelser, hvis et produkt ikke lever op til kravene. Overtrædelser kan føre til påbud eller forbud, og oplysninger om overtrædelser kan blive videregivet til andre danske eller udenlandske myndigheder.

Anmeld ulovlige produkter

Hvis du har mistanke om, at et produkt ikke overholder reglerne, kan du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk