Sådan foregår alderskontrollen ved fysiske tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at kravene for alderskontrol ved salg af alkohol, tobaksvarer m.v. og elektroniske cigaretter m.v. bliver overholdt i butikker. Reglerne hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som kan vejlede om reglerne.

Anonym kontrol

Tilsynsførende fra Sikkerhedsstyrelsen vil anonymt observere butikker for at se, om der foregår salg til personer, der er under de i loven fastsatte aldersgrænser. Observationerne vil både foregå inde i butikkerne og udenfor.

Derudover bliver det kontrolleret, om der er skiltet korrekt med aldersgrænser for salg af alkohol og om de ansatte er orienteret om reglerne og deres ansvar ved salg af alkohol, tobaksvarer m.v. og elektroniske cigaretter m.v.

 

Sælger og køber orienteres

Hvis den tilsynsførende ser, at der foregår et salg til en person, der vurderes som mindreårig, uden at der bliver spurgt om gyldig billedlegitimation, vil både ekspedienten og den unge, der har købt alkohol, tobaksvarer m.v. eller elektroniske cigaretter m.v., blive orienteret om, at der er foretaget en kontrol. De bliver begge bedt om at oplyse navn og adresse og får oplyst, hvordan reglerne er for salg af alkohol, tobaksvarer m.v. eller elektroniske cigaretter m.v.

Umiddelbart efter tilsynet med overholdelse af aldersgrænserne vil den tilsynsførende kontrollere, om tobaksvarer m.v. og elektroniske cigaretter m.v., der sælges i butikkerne, er i overensstemmelse med reglerne.

Tilsynet afsluttes med, at butikspersonalet får en kvittering for tilsynet. Her oplyses det, hvilke tilsyn der er foretaget og hvilke overtrædelser af reglerne, der eventuelt er konstateret ved tilsynene i butikken.

Ejer kontaktes bagefter

Efter tilsynet vil butikkens ejer få et brev fra Sikkerhedsstyrelsen i sin e-boks. Her vil det blive oplyst, hvilke krav Sikkerhedsstyrelsen stiller, for at reglerne på et område er opfyldt. Det vil ligeledes blive oplyst, hvis en overtrædelse kan føre til en politianmeldelse.