Alderskontrol med salg af tobaksvarer m.v. og elektroniske cigaretter m.v.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at danske butikker overholder aldersgrænsen på 18 år for salg af tobaksvarer m.v. og elektroniske cigaretter m.v. Kontrollen udføres på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som kan vejlede om reglerne.

Om reglerne

Hvis du er forhandler af tobaksvarer m.v. eller elektroniske cigaretter m.v., skal du overholde reglerne i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. Det er regler, der gælder for både fysiske og online salgssteder.
Reglerne hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som også kan vejlede om reglerne.

Sådan er reglerne

  • Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år
  • Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin må ikke sælges til personer under 18 år
  • Der skal kræves gyldig billedlegitimation, hvis en sælger er i tvivl, om en kunde er gammel nok til lovligt at købe tobak eller elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin
  • Ved online salg af tobaksvarer, elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin skal forhandleren kræve, at kunden tilkendegiver at være fyldt 18 år inden salget gennemføres

Kontrol med reglerne

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at forbuddet mod salg af tobaksvarer m.v., elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år overholdes. Det vil ske med fysiske tilsyn hos forhandlere og online tilsyn af hjemmesider. Overtrædelser af reglerne vil blive meldt til politiet.