Autorisationsloven – hvilke krav skal du overholde?

Autorisationslovens formål er at sikre, at installationer inden for el, vvs og kloak bliver udført korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.
Kravene til autorisation ved nedrivning af asbest er fastsat i arbejdsmiljøloven, hvor Arbejdstilsynet er myndighed.

Autorisationsloven

I autorisationsloven finder du de relevante bekendtgørelser inden for autorisationsområdet. Du skal vide, at loven gælder før bekendtgørelserne.

Vigtige regler i autorisationsloven

Autorisationsloven indeholder vigtige regler du som virksomhed skal være bekendt med, når du har en autorisation.

Det gælder:

  • Autorisation og godkendelse
  • Oplysningspligt
  • Kvalitetsledelsessystem (KLS)
  • Bortfald og tilbagekaldelse
  • Påbud
  • Annoncering m.v.
  • Kontrol
  • Administration
  • Klageadgang
  • Straffebestemmelser