Regler ved aftale med en kabeltrækker eller rørmontør

Denne vejledning er til dig som autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller elinstallatørvirksomhed, der skal arbejde sammen med en kabeltrækker eller rørmontør.

Det er muligt for andre end autoriserede virksomheder at trække elkabler og vandrør. Men det er altid en virksomhed med autorisation inden for området, som skal samle og tilslutte installationen samt foretage eftersyn og afprøvning.

Den autoriserede virksomhed bliver således også ansvarlig for den samlede installation over for ejeren.

Indgå en skriftlig aftale med montøren

Hvis du som autoriseret virksomhed skal godkende arbejde udført af en kabel- eller rørmontør, er det en god idé, at I indgår en aftale, inden montøren går i gang. Aftalen bør laves efter en dialog om valg af kabler, dimensionering etc.

Når montøren er færdig med arbejdet, skal din virksomhed tjekke, at arbejdet er udført sikkert og efter installationsbestemmelserne.

Dit ansvar som autoriseret virksomhed

Hvis du er i tvivl, om installationen kan leve op til reglerne, bør du overveje nøje, om du kan godkende det udførte arbejde. Det er nemlig dig som autoriseret virksomhed, der bliver ansvarlig over for ejeren af installationen i sidste ende.

Få dokumentation fra montøren

Du kan som autoriseret virksomhed forlange, at kabel- eller rørmontøren fremviser dokumentation på, at han har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer.

Det er også en god idé at få en erklæring fra montøren om, at arbejdet er udført efter reglerne.

Krav ved føring af elkabler

  • Det er elinstallatøren i den autoriserede virksomhed, som er ansvarlig for at udføre verifikation (slutkontrol), inden den elektriske installation bliver sat i drift.
  • Det betyder fx, at de korrekte kabler er valgt og at kablerne er uden synlige skader eller defekter.

Krav ved føring af vandrør

  • Det er vvs-installatøren i den autoriserede virksomhed, som er ansvarlig for at udføre trykprøve, inden vandinstallationen bliver sat i drift.
  • Det betyder fx korrekt valg af rør og at rørene er uden synlige skader eller defekter.

Dokumentation i virksomhedens KLS

Når du som autoriseret virksomhed indgår et samarbejde med en kabel- eller rørmontør uden for din virksomhed, skal du sørge for at dokumentere samarbejdet i din virksomheds kvalitetsledelsessystem (KLS).

Dette skal dokumenteres i dit KLS:

  • Navnet på den kabel- eller rørmontør, som har udført arbejdet.
  • Kabel- eller rørmontørens erhvervsmæssige kvalifikationer.
  • Dokumentation på, at arbejdet er udført efter reglerne.