Krav til uddannelse som rørmontør

Denne vejledning er til dig, der ønsker at arbejde som rørmontør. Her kan du få et indblik i, hvilke krav til uddannelse du skal opfylde, og hvem der må tilslutte og samle rørene.

Autorisation

Det er muligt at trække vandrør uden en autorisation som vvs-installatørvirksomhed. Men rørene skal altid tilsluttes og samles af en autoriseret virksomhed.

Uddannelseskrav til rørmontør

Du kan arbejde som rørmontør, dvs. føre vandrør uden at samle og tilslutte dem, hvis du har en af disse uddannelser:

  • Vvs-montør med svendebrev 
  • Smed med svendebrev

Føring af vandrør er undtaget fra autorisationskravet, hvis arbejdet udføres af personer, der har gennemgået et godkendt kursus.

I Sikkerhedsstyrelsen har vi godkendt kursus om føring af vandrør, som udbydes af EUV.

Derudover kan du også arbejde som rørmontør, hvis du har en uddannelse som vand- og sanitetsmester eller gas-, vand- og sanitetsmester.

Har du en uddannelse som installatør (AK) vvs og har bestået en autorisationsprøve, kan du også arbejde som rørmontør.

Ønsker du at arbejde som rørmontør, og har du en anden relevant uddannelse, kan du henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen for at få afklaret, om styrelsen kan godkende din uddannelse som kompetencegivende til at kunne arbejde som rørmontør.

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 2, bekendtgørelse nr. 649 fra 31. maj 2018. Her er det fastsat, hvem der – ud over de autoriserede vvs-installatørvirksomheder - må trække vandrør uden at tilslutte og samle rørene.

Samling og tilslutning af vandrør kræver autorisation

Når du som rørmontør vil føre vandrør, er det altid en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, der skal foretage samling, tilslutning samt eftersyn og afprøvning af installationen.

Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen af den samlede installation, tager ansvaret for, at arbejdet er udført korrekt – og dermed også ansvaret for den samlede installation over for ejeren.

Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed kan forlange, at du som rørmontør kan dokumentere, at du har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer, og at det arbejde, som du har udført, følger reglerne. Se herunder et eksempel på en erklæring for rørmontør.