Krav til uddannelse som kabelmontør

Denne vejledning er til dig, der ønsker at arbejde som kabelmontør. Her kan du få et indblik i, hvilke krav til uddannelse du skal opfylde, og hvem der må tilslutte og samle kablerne.

Autorisation

Det er muligt at trække elkabler uden en autorisation. Men kablerne skal altid tilsluttes og samles af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Uddannelseskrav til kabelmontør

Du kan arbejde som kabelmontør, dvs. trække elkabler uden at tilslutte og samle dem, hvis du har en af disse uddannelser:

  • Elektriker med svendebrev
  • Elingeniør

Føring af elkabler er undtaget fra kravet om autorisation, hvis arbejdet udføres af personer, der har gennemgået et godkendt kursus.

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt kursus om føring af elkabler, som udbydes af EVU.

Derudover kan du også arbejde som kabelmontør, hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Installatør (AK) stærkstrøm
  • Maskinmester
  • Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik
  • Seniorofficer

Du skal dog have bestået en autorisationsprøve, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.

Ønsker du at arbejde som kabelmontør, og har du en anden relevant uddannelse, kan du henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen. Her kan du  få afklaret, om vi kan godkende din uddannelse som kompetencegivende til at kunne arbejde som kabelmontør.

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 1

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 1 (nr. 649 fra 31. maj 2018). Her er det fastsat, hvem der – ud over de autoriserede elinstallatørvirksomheder - må trække elkabler, uden at tilslutte og samle elkablerne.

Samling og tilslutning af elkabler kræver autorisation

Når du som kabelmontør vil føre elkabler, er det altid en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der skal foretage samling, tilslutning samt eftersyn og afprøvning af installationer.

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen af den samlede installation, tager ansvaret for, at arbejdet er udført korrekt – og dermed også ansvaret for den samlede installation over for ejeren.

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed kan forlange, at du som kabelmontør kan dokumentere, at du har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer, og at det arbejde, som du har udført, følger reglerne. Du kan herunder se et eksempel på en erklæring for kabelmontør.