Tilsyn med gasinstallationer

De godkendte gasdistributionsselskaber fører tilsyn med nye og ændrede gasinstallationer, hvis der er tale om naturgas-, flaskegas- eller bygasinstallationer.

Risikobaseret kontrol

Data fra anmeldelserne af nye og ændrede gasinstallationer, blandt andet om apparattyper, gastyper og geografi, vil blive brugt i Sikkerhedsstyrelsens udvælgelse og planlægning af tilsyn. Der vil være fokus på de installationer, hvor det vurderes, at der er den største risiko.

Spørgsmål til tilsyn

Da det er gasdistributionsselskabet, der udfører tilsyn, er det også distributionsselskabet, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål omkring tilsynet eller tilsynsrapporten.

Du skal være opmærksom på, at hvis der konstateres fejl på installationen ved nysyn eller ændringssyn, behøver du ikke kontakte distributionsselskabet efter udbedring af fejl. Men gasinstallationen kan ved senere lejlighed blive udtaget til et nyt tilsyn for at kontrollere, om den er i overensstemmelse i reglerne.

Tilsyn med biogas og brint

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn med biogasinstallationer og brintinstallationer.

Gasdistributionsselskaber i Danmark

DGD - Sjælland/Jylland (Evida)

DGD – Fyn (Evida)    

Energinet

Frederiksberg Forsyning

HMN - Sjælland (Evida)

HMN – Jylland (Evida)

Hofor

Kosan Gas

Primagaz

Viking Energi

Aalborg Gas

Bemærk: Pr. 1. oktober 2019 er Dansk Gasdistribution (DGD) og HMN Gasnet samlet i selskabet Evida.