Gasleverandører skal godkendes igen hos Sikkerhedsstyrelsen

Den 21. april 2018 trådte den nye bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber i kraft. Dermed skal alle gasleverandører, der tidligere var godkendt efter gasreglementets afsnit C-10 og fortsat varetager rollen som gasdistributionsselskab, godkendes efter de nye regler.
Indholdet er senest revideret 12. september 2019

Ansøgning senest 31. oktober 2019

Ansøgning om ny godkendelse som gasdistributionsselskab skal ske senest 31. oktober 2019, og det gælder, uanset om selskabet leverer naturgas, bygas eller flaskegas.
 

Søg på Virk.dk

Du skal søge om ny godkendelse som gasdistributionsselskab via en blanket på Virk.dk.

Log ind med NemID og udfyld oplysninger om virksomheden. Derudover skal du kunne bekræfte, at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidiation, og virksomhedens leder skal erklære, at virksomheden eller han selv ikke inden for de seneste tre år er straffet for overtrædelse af danske autorisations- eller gasregler. Du skal også uploade forskellig dokumentation, der viser, at I som virksomhed lever op til kravene i bekendtgørelsen om gasdistributionsselskaber.

Generelt for gasdistributionsselskaber

Et gasdistributionsselskab skal have dokumentation for et certificeret kvalitetsledelsessystem. Der skal også være dokumentation for, hvordan virksomheden opfylder kontrolforpligtelsen og for, at medarbejdere i virksomheden har de nødvendige kompetencer til at udføre den krævede kontrol. Derudover skal selskabet have et alarmberedskab til hurtig indgriben ved farlige hændelser eller ulykke.

Særlige krav til F-gasdistributionsselskaber

Der er særlige krav til F-gasdistributionsselskaber, der kun fylder og distribuerer gasflasker med click-on-ventil, med en maksimal tilladelig fyldning på op til 11 kg.

Disse selskaber har betegnelsen flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde. Du han læse mere om ansøgning og godkendelse af disse i vejledningen nedenfor. 

Vil du klage?

Du kan klage til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.