Klasse 5 - gasapparater over 135 kW samt apparater med åben forbrænding

Vejledning til gasinstallationsklasse 5 er under udarbejdelse.
Se vejledning om anmeldelse nedenfor.
Indholdet er senest revideret 1. oktober 2019

Anmeldelse

Alt installationsarbejde i installationsklasse 5 er anmeldelsespligtigt og skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. 

Anmeldelsespligten gælder også ved væsentlige ændringer af en gasinstallation. Som en væsentlig ændring anses udvidelse, nedtagning, flytning og ændring, som påvirker gasinstallationens gassikkerhedsmæssige egenskaber og sikkerhedstekniske profil. Et eksempel på en væsentlig ændring er, hvis et gasapparat flyttes, så rørinstallationen skal ændres eller hvis brænder eller kedel udskiftes.

Du skal være opmærksom på, at efter en væsentlig ændring skal hele installationen leve op til gældende regler.

Anmeldelsen skal foretages, inden installationen idriftsættes.

Den autoriserede virksomhed, der udfører gasinstallationen eller ændringen, er ansvarlig for, at installationsarbejdet bliver anmeldt. Den person, der idriftsætter og indregulerer en gasinstallation, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.