Bekendtgørelser om kvalitets-ledelsessystemer (KLS)

Denne vejledning giver dig et samlet overblik over de love og regler, der omfatter kvalitetsledelsessystemer, herunder krav til virksomheder, som skal have godkendt et KLS, samt krav til kontrolinstanserne, der laver godkendelser af KLS.

Bekendtgørelse om KLS i virksomheder

Hvis din virksomhed har autorisation inden for el, vvs og kloakinstallationsområdet og asbestområdet eller en godkendelse på gasområdet, er der krav om et KLS, der lever op til reglerne i bekendtgørelse nr. 725 af 12/06/2024.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om godkendelse og efterprøvning af KLS, overblik over hvad et KLS skal indeholde og hvor ofte det skal godkendes og efterprøves.

Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser

En kontrolinstans skal være godkendt af os i Sikkerhedsstyrelsen, når den skal godkende og efterprøve kvalitetsledelsessystemer i autoriserede virksomheder. For at blive godkendt som kontrolinstans, skal den leve op til reglerne i bekendtgørelse nr.724 af 12/06/2024.

Bekendtgørelse nr. 724 af 12/06/2024 om godkendelse af kontrolinstanser indeholder bl.a. krav til kontrolinstanserne, kontrolinstansers indberetning til Sikkerhedsstyrelsen og auditering af kontrolinstanser.